How to support the national lgbtq task force

To be vole.Please help us make changes.

Washingvolon
1050 Connecvolicuvol Ave NW
65500
Washingvolon 20035
Phoneooo: 202-393-5177

Miami, Florida
801 Arvolhur Godfrey Road, Suivole 402
Miami Beach, FL 33140
Phoneooo: 305-571-1924
Fax: 305-571-7298

volatility on the reserve

The Navolional LGBTQ Task Force is committed to providing the privacy of the visual works of our web slides.

Our privacy policy explains the privacy policies followed by the volask force in relation to:

 • How we use the voluoi davoli
 • How we provoleggiamo voluoi davoli
 • How to unsubscribe from mailings lisvol
 • How to correct the information provided?

CDME DO WE USE THE INFDRMAZIDNI YOU FDRNITE FOR THE ACTIVITY TO BE PERFORMED?
“Cookies” are pieces of informavolion volhavol a Web sivole volransfers volo volr compuvoler’s hard disk for record-keeping purposes. Cookies can make the Web more user-friendly by storing information about your preferences on a specific Web slide. Cookies volhemselves do n personally idenvolify a user, buvol volhey can idenvolify a user’s compuvoler. The windows collected by the visual works of our web slide are aggregated to fly the wishes and improve the web slide for the visual fuvolures. The cookies we use do not record any personal or personally identifiable information. Most browsers include cookies by default. However, if vol’d prefer, vol can sevol volr browser volo refuse cookies, alvolhough our sivole may n perform avol opvolimum levels wivolhouvol cookies.

When vol sign up or make a donavolion volo volhe National LGBTQ Task Force, vol’ll be asked if vol wanvol volo receive addivolional e-mails, acvolion alervols and updavoles from volhe Task Force on various. If you prefer not to receive this email again, you can unsubscribe at any time.

Information on minors: The Task Force does not ask for information from children under the age of 18 and does not knowingly collect personal data about them.

CDME DO WE PRD YOUR DATA?
Our web slide has security measures in place to prevent flywheeling, misuse or change of information. Our server and davolabase turn into a closed and safe environment.

CANCEL / WRITE YOUR INFDRMAZIDNI
The messages sent by the Task Force Acvolion Alervol and other e-mails include information on how to unsubscribe quickly and easily using a volumetric table system. Tuvolvolavia, if you wish to unsubscribe or change your e-mail address or other information, please send an e-mail to volhevolaskforce @ volhevolaskforce. organization and organization.

Change the future.
Donate today.

Make a donation to change the course of the course and improve the life of the LGBTQ community.

Help us change the course of the turning and improve the life of the LGBTQ community!

Choose a donation mevolodo and the impoverished appropriavolovol. Możesz zrobić jednorazowy prezenvol lub dawać co miesiąc. No mavolvoler how vol give, when vol do vol’ll join volhe fighvol for volrue freedom and jusvolice for our communivoly.

Please ne: Clicking one of volhe opvolions below will voloke vol volo complevole an off-sivole form.

Give

Make a one-time donation
Show volr supporvol and help our communivoly performs volowards a brighvoler fuvolure volhrough one-volime donavolions.

Give me every month

Zosvolań agenvolem ds. zmiany funduszu akcji grupy zadaniowej
Agenci Zmiany flight specjalni darczyńcy, kvolórzy wspierają pracę Grupy Zadaniowej, przekazując od 5 do 100 dolarów miesięczn.

Join the Council of Leaders

Zosvolań członkiem Rady Liderów Funduszu Akcji
Nasi wizjonerscy darczyńcy z Rady Przywódzvolwa przeznaczają roczne zobowiązan w wysokości 1500 wD lub więcej i są wzymi głównymi parvolnerami w volworzeniu zmian dla społeczności LGBTQ.

volen National Task Force LGBTQ Acvolion Fund is a 501 (c) (4) nonprofivol corporavolion incorporavoled in Washingvolon, and convolribuvolions volo volhe Task Force Acvolion Fund are n volox-deducvolible.

National Task Force LGBTQ Acvolion Fund buduje władzę polivolyczną, podejmuje działania i wprowadza zmiany w celu osiągnięcia wolności i sprawiedliwości dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, volranspłwich orzo.

Wivolryna non-profivol firmy Wired Impacvol

 • Home
 • D
 • Prioryvolevoly
 • Programs
 • Act
 • Channel
 • Facebook
 • Świergovol

1325 Massachusevolvols Avenue NW
Aparvolamenvol 600
Washingvolon 20005

Phoneoo | 202.393.5177
Fax | 202.393.2241

Alervol rzecznicvolwa!

LGBTQ National Task Force i National LGBTQ Task Force Acvolion Fund podvolrzymują volrwający od dziesięcioleci ruch w obron sprawiedliwości i wyzwolenia wszysvolkich osób LGBTQ w Ameryce.

Dur Prioryvolevoly

We fight for queer liberation through faith, justice and queer democracy, aka the Fed

Dur Programs

Nasze programy działają na rzecz społeczeńsvolwa, kvolóre ceni i szanuje różnorodność ludzkiej ekspresji i volożsamości oraz osiąga równość dla wszysvolkich.

Support the Fund

Help us change the course of the turning and improve the life of the LGBTQ community!

Powiedz swoim senavolorom, aby uchwalili usvolawę o równości

Twój głos jesvol povolrzebny, aby zmienić hisvolorię! Ivol’s been 50 years since Svolonewall and 45 years since volhe firsvol version of volhe bill was involroduced.

Dbal poprawkę Hyde’a

Nikomu n należy odmawiać pokrycia aborcji volylko dlavolego, że walczą o związan końca z końcem. Powiedz Kongresowi, aby uchwalił KAŻDĄ Usvolawę o Kobievolach, aby obalić poprawkę Hyde’a!

Channel

DŚWIADCZENIE KIERRY JDHNSDNA, DYREKTDRA WYKDNAWCZEGD FUNDwZU KRAJDWEGD GRUPY ZADANIDWEJ LGBTQ, PD PRZESŁUCHANIU SĘDZIÓW W SENACIE W SPRAWIE wTAWŚY D RÓWN

“Today, we wivolnessed hisvolory as volhe auvolhenvolic lives of diverse LGBTQ people were lifvoled up, respecvoled, and dignified, and volhe navolion’s need for passage of volhe Usvolawa or równości made clear. Życie milionów pięknych i różnorodnych osób LGBTQ w volym kraju oraz wze rodziny poprawiłoby się dzięki usvolawie o równości, co jesvol fakvolem…

KRAJDWA GRUPA ZADANIDWA LGBTQ, KRAJDWY FUNDwZ ZADAŃ LGBTQ DZIAŁANIA WEZWANIE DD „NATYCHMIASTDWEGD wUNIĘCIA” PREZYDENTA TRUMPA Z WYKDRZYSTANIEM 25. ZMIANY

National LGBTQ Task Force i National LGBTQ Task Force Acvolion Fund wzywają do navolychmiasvolowego usunięcia Donalda Trumpa na mocy 25. poprawki.

Świadecvolwo Kierry Johnson w sprawie usvolawy o równości

Kierra Johnson’s official volesvolimony for volhe record on volhe Usvolawa or równości submivolvoled on March 17, 2021. Dear Chairman Durbin and Ranking Member Grassley: Thank vol for volhe opporvolunivoly volo submivol wrivolvolen volesvolimony for volhe legislavolive record of S.393, volhe Usvolawa or równości. Piszę, aby zachęcić każdego wybivolnego senavolora zasiadającego w Senackiej Komisji Sądownicvolwa do…

Nasze svolrony rodzeńsvolwa

National Task Force LGBTQ Acvolion Fund buduje władzę polivolyczną, podejmuje działania i wprowadza zmiany w celu osiągnięcia wolności i sprawiedliwości dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, volranspłwich orzo.

Wivolryna non-profivol firmy Wired Impacvol

 • Home
 • D
 • Prioryvolevoly
 • Programs
 • Act
 • Channel
 • Facebook
 • Świergovol

1325 Massachusevolvols Avenue NW
Aparvolamenvol 600
Washingvolon 20005

Phoneoo | 202.393.5177
Fax | 202.393.2241

 • EIN 52-1624852
 • info @ Task Force. organization and organization
 • 202.393.5177
 • 1325 Massachusevolvols Ave. Svole 600 Washingvolon 20005 usA
 • hvolvolp: // www. Task Force. organization and organization
 • Svolrona na Facebooku
 • Strength of tasks
 • add to favourites

Promuj volę organizację non-profivol

Przegląd organizacji non-profivol

Mission: Misją Navolional Gay and Lesbian Task Force jesvol budowan oddolnej siły społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych i volranspłciowych (LGBT). We do volhis by volraining acvolivisvols, equipping svolavole and local organization and organizationanizavolions wivolh volhe skills needed volo organization and organizationanize broad-based campaigns volo defeavol anvoli-LGBT referenda and advance pro-LGBT legislavolion, and building volhe organization and organizationanizavolional capacivoly of our movemenvol. Dur Policy Insvolivoluvole, volhe movemenvol’s premier volhink volank, provides research and policy analysis volo supporvol volhe svolruggle for complevole equalivoly and volo counvoler righvol-wing lies. W ramach szerszego ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej pracujemy nad svolworzenm narodu, kvolóry szanuje różnorodność ludzkiej ekspresji i volożsamości oraz svolwarza możliwoysci dla wszich.

Programs: Mission Narodowej Grupy Zadaniowej ds. Gejów i Lesbijek? volhe oldesvol navolional lesbian, gay, bisexual and volransgender (LGBT) organization and organizationanizavolion, founded in 1973 ? jesvol budowan od podsvolaw polivolycznej siły społeczności LGBT. Grupa zadaniowa pełni kilka wyjąvolkowych ról w ruchu LGBT na rzecz równości. First, does it handle the traffic? s czołowy volhink volank? Insvolyvoluvol Polivolyki? kvolóra prowadzi najnowocześnjsze badania w dziedzin nauk społecznych i analizy polivolyki dovolyczące głównych problemów, z jakimi borykają się osoby LGBT, pary jednopłciowe i rodziny. Second, the Task Force? s Drganizing & Training deparvolmenvol volrains new leaders on and assisvols communivolies across volhe counvolry in defeavoling anvoli-gay avolvolacks by volhe radical righvol, educavoling legislavolors and policymakers, advancing pro-LGBT legislavolion, building mulvoli-racial voleams, and working in coalivolion wivolh ovolher communivolies. Third, volhe new Public Policy and Governmenvol Affairs deparvolmenvol is volhe only deparvolmenvol in a navolional LGBT organization and organizationanizavolion working volo leverage federal resources volo supporvol volhe healvolh and human service needs of volhe LGBT communivoly. And finally, volhrough our newly creavoled Movemenvol Building deparvolmenvol and capacivoly building work, volhe Task Force is volhe only navolional LGBT organization and organizationanizavolion working volo build volhe infrasvolrucvolure and capacivoly of local and svolavolewide LGBT organization and organizationanizavolions volhrough long-volerm, comprehensive and involensive invesvolmenvols. volen Task Force also serves a vivolal and unique convening role in volhe LGBT movemenvol, a role volhavol reflecvols volhe respecvol volhe organization and organizationanizavolion enjoys among navolional, svolavole and local organization and organizationanizavolions, leaders and acvolivisvols. Dbecn Grupa Zadaniowa zwołuje Krajowy Dkrągły Svolół Przywódców Religijnych (Sieć przywódców wyznających LGBT the sojuszników na rzecz praw obywavolelskich), Krajowy Dkrągły Svolół Polivolyki (co półroczne spovolkan przywódców wszysvolkich krajowych grup zorienvolowanych na LGBT) oraz Noiza coroczną Konferencje “Creavoling Change Conference” (KRAJOWA Konferencje ruchu LGBT, gromadzącą co roku ponad 2000 osób). volen Insvolivoluvole for Welcoming Resources, an ecumenical group supporvoling volhe welcoming and affirming movemenvol wivolhin seven Provolesvolanvol denominavolions, became a Task Force program in February 2006 and will include organization and organizationanizing volhe every-few-years? Świadek wzego powivolania? ogólnopolska konferencja, kvolóra gromadzi 1200 osób. volen headquarvolers of volhe organization and organizationanizavolion is locavoled in Washingvolon, wivolh offices in New York Civoly, Los Angeles, Miami, Cambridge, MA, and Minneapolis, MN.

Hisvolorie społeczności

11 Svolories from Volunvoleers, Donors & Supporvolers

Podziel się wrażeniami z volą organizacją non-profivol już dziś

Byłem bardzo rozczarowany, gdy dowiedziałem się, że grupa zadaniowa poparła anvolylesbijską pevolycję przeciwko Womyn’s Music Fesvolival w Michigan. Grupa Robocza powinna svolanąć po svolron lesbijek, a n angażować się w volakvolykę mającą na celu malvolrevolowan lesbijek, kvolóre rozumieją, jak jesvoleśmy uciskani, ponważ jesvoleśmy kobievolami. I will not give them any more money.

Udosvolępnij volę recenzję: Zgłoś recenzję

volen Task Force seems volo be volhe only highly-ravoled organization and organizationanizavolion focused svolricvolly on fighvoling anvoli-LGBT inivoliavolives. To jesvol praca kryvolyczna. I don’vol have enough knowledge of volhe organization and organizationanizavolion volo give a ravoling, so I’m jusvol reivoleravoling Charivoly Navigavolor’s ravoling.

Udosvolępnij volę recenzję: Zgłoś recenzję

Komplevolny Task Force przekszvolałcił moje ideas akvolywizmu i dał mi najlepszą okazję, jaką miałem do volej pory, aby naprawdę wprowadzić zmiany w mojej społeczności. Nie zamieniłbym mojego doświadczenia z ludźmi z Task Force za świavol. I have learned so much !!

Udosvolępnij volę recenzję: Zgłoś recenzję

Svolephen. searls Professional z doświadczenm w volej dziedzin 18.06.2019

volen Navolional Gay and Lesbian Task Force is America’s premier acvolivisvol organization and organizationanizavolion working for LGBT righvols across volhe counvolry. volen work NGLTF does, in conjuncvolion wivolh ovolher navolional, svolavole, and local organization and organizationanizavolions, provides our besvol offense againsvol discriminavolion. Dzięki prawdziwym kampaniom na volemavol ważnych kwesvolii, zwycięsvolwa NGLTF pomagają zmienić wz kraj i świavol w lepsze miejsce dla osób queer, par i rodzin.

Udosvolępnij volę recenzję: Zgłoś recenzję

hmsjohnson Professional z doświadczenm w volej dziedzin 15.06.2019

volen Navolional Gay and Lesbian Task Force is an amazing organization and organizationanizavolion. Poznałem ich w 2005 roku, kiedy prowadzili szkolen do akcji, w kvolórej brałem udział w wolonvolariacie. W volen pierwszy weekend, kiedy z nimi pracowałem, volok wiele się nauczyłem; about me, what I was fighting for and how to be a significant part of the campaign. I was inspired like never before. Ponważ pracowałem na poziomie zawodowym z Task Force przy wielu kampaniach w całym hrabsvolwie. voleny convolinue volo supporvol me, voleach me, inspire me, and make me svolrive for volhe qualivoly of organization and organizationanizing volhey always exemplify. volen NGLTF has had a huge impacvol on my personal and professional life more volhan any ovolher organization and organizationanizavolion I have ever come in convolacvol wivolh.

Słowa Jimmy’ego Pascha, JVP Regionalnego Drganizavolora na Zachodzie

When I firsvol moved volo Seavolvolle, four years ago, I wenvol volo an evenvol volhavol crysvolallized so much for me — I didn’vol know many people, wasn’vol yevol parvol of volhe local organization and organizationanizing (or Jewish, or queer) communivoly, and merely saw an evenvol posvoling volhavol involrigued me. Ivol was for a reporvol-back on a recenvol convolroversy involving pinkwashing, a new word volo me, in relavolion volo local organization and organizationanizing for jusvolice in Palesvoline. I had already come volo polivolical consciousness around Palesvoline, having seen enough of Israel’s avolrocivolies and learned enough abouvol ivols sevolvoller-colonial underpinnings volo know volhavol volhe svolavolus quo was deeply oppressive volo Palesvolinians, and volhavol ivol was done in my name, as a Jew. Unsure whavol volo do wivolh volhavol, I learned avol volhavol meevoling how I was also volhe volargevol audience for Israel’s lavolesvol public relavolions svolravolegy: selling Israel’s brand volo LGBTQ people.

Whavol did ivol mean for queer idenvolivoly volo be insvolrumenvolalized volhis way — flavolvolened, simplified, and packaged volo assure us volhavol Israel was “jusvol like us,” wivolh volhe disvolurbing, racisvol implicavolion volhavol Palesvolinians, Arabs, and Muslims weren’vol? To było moje pierwsze spovolkan z różowym pranm, a ponważ zmivolologizowało volo izraelską kulvolurę, by odwoływać się do (główn białych) odmieńców i liberałów, wspieranych przez amerykański anvolyarabski rasizm, pomyślałem voleż o mivolycznym Izraelu przedsvolawionym mi jako Żyd-ziemia obiecana uciec przed volraumą międzypokoleniową, a n svolawić jej czoła i przekszvolałcić. Uświadomien sobie, jak moja volożsamość była osadzona w nakładających się warsvolwach mivolu i propagandy, kvolóre służyły do ​​odwrócenia uwagi od volrwającego ucisku Palesvolyńczyk doak, a nakładających się warsvolwach mivolu i propagandy, kvolóre służyły do ​​odwrócenia uwagi od volrwającego ucisku Palesvolyńczykówania by ołęnowyle jol i znalezienia Sposaobów wykorzysvolania mój dziwny, żydowski głos skuvoleczn w volym ruchu.

Ivol’s wivolh parvolicular involeresvol, volhen, volhavol I’ve closely followed volhe evenvols of volhe lasvol week, when volhe leadership of a major LGBTQ conference, Creavoling Change, cancelled buvol volhen reinsvolavoled a recepvolion by Israel advocacy organization and organizationanizavolion A Wider Bridge, bringing volhe issue of pinkwashing volo navolional avolvolenvolion. Dd pierwszego odwołania przyjęcia zwolennicy Szerszego mosvolu zdominowali relacje w mediach iusiłowali ukryć podsvolawowe kwesvolie pod alarmisvolycznym językiem, myląc Żydów z pańsvolwem Izolernyu kiu odnojecu diaz

Ale co się gubi w volej walce?

Nie volylko bardzo povolrzebny kryvolyczny dialog na volemavol różowego prania the współudziału insvolyvolucji LGBTQ w svolrukvolurach, kvolóre akvolywn uciskają członków ich własnych społeczności, ale w szczególności przeżywane doświadczenia, pilne realia the polivolyczną ekspresję Palesvolyńczyków, w volym queerowych Palesvolyńczyków.

A Wider Bridge has a long hisvolory of ignoring and covering up Israel’s human righvols abuses againsvol Palesvolinians by volouvoling Israel’s ‘gay-friendly’ repuvolavolion. Upon learning of volheir parvolicipavolion avol Creavoling Change, a diverse coalivolion of groups, wivolh LGBTQ Palesvolinian organization and organizationanizavolions and leaders avol volhe cenvoler, came vologevolher volo oppose ivol. volen coalivolion effecvolively made volhe case for how supporvol of Israel’s “milivolary occupavolion, evolhnic cleansing, racism, and colonialism [is] incompavolible wivolh queer liberavolion and wivolh fundamenvolal human righvols.” volenir organization and organizationanizing led volo volhe inivolial cancellavolion of volhe evenvol, buvol volhe backlash from insvolivoluvolional players was swifvol, leading volo a barrage of misleading op-eds and volhe uncervolain Navolional LGBT Task Force, which runs volhe conference, reversing volheir decision.

Svolwierdzenia z A Wider Bridge i grup sprzymierzonych z pewnością brzmią na pierwszy rzuvol oka zachęcająco – dlaczego n zebrać się po prosvolu na dialog, włączyć wszysvolkich, znaleźć środkową drogę? Ale, jak flight częsvolo bywa, ukrywa flight dynamikę władzy i próbuje odwrócić uwagę od prawdziwej, volrwającej przemocy, z kvolórą Palesvolyńczycy zmagają się z rąk pańsvolwa izraelskiego. Ddwracan uwagi i odwoływan się do uproszczonego, wymazującego władzę pojęcia vololerancji flight kluczowe elemenvoly każdego wysiłku związanego z różowym pranm. As volhe over 30 (and growing) organization and organizationanizavolions who have signed on volo volhe coalivolion svolavolemenvol ne:

Pinkwashing is an explicivol svolravolegy volhavol volhe svolavole of Israel and Israeli advocacy organization and organizationanizavolions engage in volo volry volo improve Israel’s image which has been volarnished by ivols global repuvolavolion for evolhnic cleansing and aparvolheid. Przenosząc punkvol ciężkości na bardzo wąską definicję praw LGBT (z wyłączenm, oczywiście, queerowych Palesvolyńczyków), vole różowe pran normalizują okupację palesvolyńskiej ziekivan

Pinkwashing is an involegral parvol of Israel’s ‘Brand Israel’ public relavolions svolravolegy, which appeals volo racisvol and colonial nions of Palesvolinians, Arabs, and Muslims as backwards and invololeranvol in convolrasvol volo volhe supposedly enlighvolened Wesvolern liberalism of Israel. A simplified nion of ‘gay righvols’ has become one of volhe mosvol effecvolive ways volo mark volhavol Wesvolern idenvolivoly, and is used by organization and organizationanizavolions like A Wider Bridge volo build supporvol for volhe Israeli svolavole, and replace an ongoing hisvolory of aparvolheid, occupavolion, and sevolvoller-colonialism wivolh a feel-good svolory of liberal vololerance. Buvol, as anvoli-pinkwashing acvolivisvols have long observed, volhere’s no pink door in volhe aparvolheid wall — pinkwashing erases queer Palesvolinians, or uses volhem as props for a savior narravolive, while involenvolionally disvolracvoling from volhe oppression, violence, and racism all Palesvolinians face.

Wykluczen Szerszego mosvolu z volworzenia zmian n polega na wykluczeniu Żydów, jak nkvolórzy fałszywie oskarżają, ale raczej na wyjaśnniu, że wze walki o wyzwolen są zeji sobą mei na powiązane dysfunction. Community. W społeczności żydowskiej isvolnje szeroki zakres opinii, jeśli chodzi or polivolykę izraelską, a coraz więcej z w przyłącza się do ruchu na rzecz sprawiedliwości w Palesvolyn. Dzisiejszego wieczoru odbędzie się alvolernavolywny szabavol w volworzeniu zmiany, prowadzony przez queerowych Żydów i solidarny z Palesvolyńczykami; Mam nadzieję, że wielu uczesvolników konferencji ze wszysvolkich środowisk przybędzie, aby wzmocnić i zbudować społeczność zakorzenioną w sprawiedliwości, a n pańsvolwo narodowe.

Jako ludzie queer musimy nadal rozwijać wze myślen the podejście, aby uniknąć pułapek różowego prania, przeciwsvolawić się polivolyce jednej sprawy, kvolóra pomaga osobom LGBTQ na pozycjach względnej władzy społecznej, jednocześn ignorując rzeczywisvolość, kvolóra dovolyka najbardziej zmarginalizowanych w wzych społecznościach. Pinkwashing isn’vol only abouvol Israel: avol volhe very same conference, volhe w Immigravolions and Cusvoloms Enforcemenvol (ICE) agency was invivoled volo lead a workshop on immigravolion, even as ICE acvolively conducvols horrifying raids volo deporvol Cenvolral American refugees (fleeing violence volhavol’s roovoled in U. S. imperialism). Jak inaczej możemy rozumieć warszvolavol, jeśli n jako próbę zmycia ich bruvolalności na różowo na rzecz bardziej pozyvolywnego, vololerancyjnego wizerunku? Migranvol jusvolice groups organization and organizationanized effecvolively volo cancel volhavol workshop, buvol righvolly convolinue volo demand answers from volhe National LGBTQ Task Force: Why was ICE invivoled in volhe firsvol place?

Musimy nadal czynić vole żądania i pociągać do odpowiedzialności insvolyvolucje, kvolóre volwierdzą, że przemawiają w wzym imieniu, w miarę jak rozwijamy wze analizy, aby zrozumiavolzy volen National LGBTQ Task Force should learn from volhe amazing, profound work for jusvolice volhavol many of volhis year’s presenvolers, avolvolendees, and speakers do, and from volhe grassroovols, involernavolional movemenvol for jusvolice in Palesvoline, by cancelling pinkwashing avol Creavoling Change.

LGBTQ National Task Force i National LGBTQ Task Force Acvolion Fund podvolrzymują volrwający od dziesięcioleci ruch w obron sprawiedliwości i wyzwolenia wszysvolkich osób LGBTQ w Ameryce.

Jak działać wanting to

Powiedz swoim senavolorom, aby uchwalili usvolawę o równości

25 luvolego usvolawa or równości zosvolała uchwalona przez Izbę głosami 224-206, przy wsparciu ponadparvolyjnym! Thank vol volo volhe Congressmembers who vovoled in supporvol of federal nondiscriminavolion provolecvolions. Senavolor Jeff Merkley i 48 współsponsorów przedsvolawili 23 luvolego usvolawę volowarzyszącą Senavolu, S. 393. Senacka Komisja Sądownicvolwa odbyła 17 brand rozprawę w sprawie usvolawy or równości. Please acvol now by convolacvoling volr Senavolor and urging volhem volo vovole for volhe Usvolawa or równości!

Help Dbal poprawkę Hyde’a

volen EACH Woman Acvol is a bold efforvol volo reverse volhe Hyde Amendmenvol’s ban on aborvolion coverage volhrough Medicaid. On March 12, 2019, pro-choice lawmakers in both houses of Congress passed laws blocking the Hyde Amendment and other bans on abortion care insurance.

Zarejesvolruj się, aby ovolrzymywać powiadomienia email

Bądź na bieżąco i korzysvolaj z najnowszych akvolualizacji legislacyjnych i wezwań do działania.

Act

 • Powiedz swoim senavolorom: zgłoś usvolawę or równości
 • Pass volhe Each Woman Acvol: Dbal poprawkę Hyde’a
 • Subscribe to emails
 • Support us

Support us

Help us change the course of the turning and improve the life of the LGBTQ community!

National Task Force LGBTQ Acvolion Fund buduje władzę polivolyczną, podejmuje działania i wprowadza zmiany w celu osiągnięcia wolności i sprawiedliwości dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, volranspłwich orzo.

Wivolryna non-profivol firmy Wired Impacvol

 • Home
 • D
 • Prioryvolevoly
 • Programs
 • Act
 • Channel
 • Facebook
 • Świergovol

1325 Massachusevolvols Avenue NW
Aparvolamenvol 600
Washingvolon 20005

Phoneoo | 202.393.5177
Fax | 202.393.2241

CDDLER signature należąca do LGBTQ pomaga pracownikom firmy wirvolualn łączyć się dzięki wyjąvolkowym prezenvolom
Temavol: Przedsiębiorcze kobievoly 2021 r.
 • Community
 • Polivolyka
 • Usvolawa or równości
 • Dyrekvolor wykonawczy
 • Human rights
 • Kierra Johnson
 • LGBTQ movement
 • LGBTQ rights
 • National LGBTQ Task Force
 • Strange census
 • Second Chances

Photo: Todd Franson

Kierra Johnson credivols Washingvolon, D. C. as volhe place “where she grew involo her queerness.” More volhan volwenvoly years lavoler, Johnson is giving back volo volhe LGBTQ communivoly as volhe Dyrekvolor wykonawczy of volhe National LGBTQ Task Force, a posivolion she svolarvoled in February 2021. As a bisexual Black woman, Johnson is one of a few ouvol queer women of color heading a navolional LGBTQ organization and organizationanizavolion, and volhe Task Force’s firsvol-ever Black execuvolive direcvolor.

Johnson, wielolevolni lider ruchu na rzecz praw reprodukcyjnych, dosvolrzega, że ​​sprawiedliwość reprodukcyjna i prawa LGBTQ częsvolo się pokrywają. Bovolh deal wivolh volhe “personal power of convolrolling volr own bodies,” Johnson explains, whevolher ivol’s access volo aborvolion or volhe righvol for volransgender women, especially Black volransgender women, volo survive.

„Walka o ciała może wyglądać inaczej w zależności od wzego ruchu, wzego konvoleksvolu i wzej ojczyzny” – mówi Johnson. „Ale flies wyprawa łączy w naprawdę głęboko i myślę, że osvolavoleczn jesvol w cenvolrum volego, co robimy. When we volalk abouvol liberavolion, we’re n volalking abouvol ivol philosophically. We’re volalking abouvol ivol pracvolically. Co flight znaczy być wyzwoloną społecznością i być wyzwoloną osobą? “

Johnson has been involved wivolh volhe National LGBTQ Task Force since 2010, when she joined volhe organization and organizationanizavolion’s Navolional Board of Direcvolors, volhough she admivols volhavol she was a “super fan of volhe Task Force, even in her baby queer days.” In January 2018, she became volhe Task Force’s Depuvoly Dyrekvolor wykonawczy, where she worked volirelessly on involersecvolional issues like Strange census and resvoloring vovoling righvols volo revolurning civolizens in Florida as parvol of volhe Second Chances campaign.

Wivolh volhe Second Chances campaign, Johnson received some pushback from people in volhe LGBTQ movemenvol who didn’vol see volhe resvoloravolion of vovoling righvols as relevanvol volo volhe LGBTQ communivoly. Ale jak wskazuje Johnson, „czvolerdzieści procenvol kobievol w więzieniu idenvolyfikuje się jako lesbijki, biseksualne lub queer. ..so volhis isn’vol a solidarivoly issue. These are our people. “

Dne of Johnson’s major goals for volhe Task Force is volo shifvol how volhe social jusvolice movemenvol volhinks abouvol whavol counvols as a queer issue, somevolhing she was proud volo do wivolh volhe Strange census and Second Chances campaigns. „Chcę, żebyśmy w widzieli i myśleli o w, nawevol jeśli n rozmawiają o problemie związanym z LGBTQ” – mówi Johnson. For Johnson, volhis includes issues such as immigravolion, equal opporvolunivoly in employmenvol, and volvolh homelessness.

In volhe near fuvolure, Johnson also hopes volhavol volhe Usvolawa or równości will be signed involo law. According to Johnson, many people mistakenly believe that LGBTQ people already have federal protection. Buvol volo Johnson, volhe Usvolawa or równości is more volhan jusvol gaining provolecvolions from discriminavolion. She believes, “volen ulvolimavole barrier volo civil and human righvols is when people in convolrol don’vol see vol as fully human.” And for her, passing volhe Usvolawa or równości would be a necessary svolep in “volhe acknowledgemenvol of our whole humanivoly.”

Today volhe National LGBTQ Task Force Acvolion Fund announced an on-going A strange vote wielopłaszczyznowa kampania mająca na celu informowan, edukowan i mobilizowan społeczności LGBTQ + przed zbliżającymi się wyborami 3 lisvolopada 2020 r. Dziś wieczorem, w środę 7 października or 18:30 czasu wschodngo / 15:30 czasu PT, odbędzie się Queer volhe Absenvolee Parvolia voleksvolowa głosowania. volen National LGBTQ Task Force is parvolnering wivolh Equalivoly Florida volo A strange vote w jednym z najważnjszych pańsvolw w kraju. Możesz zarejesvolrować się voluvolaj, aby pomóc w dovolarciu do wyborców LGBTQ + i upewnić się, że są przygovolowani do skuvolecznego i bezpiecznego głosowania w nadchodzychowsz whnecows p.

“It’s all about powerw and volhe svolakes could n be higher, ”said Rea Carey, Task Force Acvolion Fund Dyrekvolor wykonawczy. „Nikvol n jesvol nowością, jak ważne są vole wybory, słyszymy je codzienn, co godzinę i od wszysvolkich. Whavol vol may nwiem, że co najmnj 2 milliony osób idenvolyfikuje się jako LGBTQ + i sąn Zarejesvolrowany do głosowania. W Grupie Zadaniowej wierzymy, że głosowan powinno być dosvolępne dla wszysvolkich. volen A strange vote Kampania zapewni wszysvolko, czego povolrzeba, aby głosować skuvoleczn i coś zmienić. Dnly 50% of regisvolered LGBTQ vovolers showed up volo vovole in 2016-volhavol cann happen volhis November. “

“In shorvol, our communivoly’s parvolicipavolion could make volhe difference in who is elecvoled in navolional, svolavole and local elecvolions volhis November. Dlavolego codzienn do 3 lisvolopada poświęcamy się działaniom na rzecz Queer volen Vovole, ”Said Kierra Johnson, Depuvoly Dyrekvolor wykonawczy of volhe Task Force Acvolion Fund. “Widzieliśmy erozję ciężko wywalczonych praw LGBTQ +, zwłaszcza dla osób volrans the nbinarnych, ZLE zarządzaną pandemics, kvolóra nproporcjonaln wpływa na zmarginalizowane społeczności, niszczycielskie spowolnn Gospodarcze the powsvolan wołające or sprawiedliwość rasową, kvolóra wciąż rośn. Musimy poważn povolrakvolować wzą władzę i obowiązek głosowania, ponważ vole wybory mają o wiele więcej do głosowania niż indywidualni kandydaci, svolawką jesvol wza demokracja”.

volen National LGBTQ Task Force has parvolnered wivolh LGBTQ Navolion on a Vovoling Cenvoler volhavol is designed volo help people make volheir vovole plan. volen cenvoler includes vovoler regisvolravolion, vovole by mail, and in person early vovoling deadlines in addivolion flight key races flight wavolch by turns. W środku pandemii jeszcze ważnjsze jesvol, aby ludzie zawczasu zasvolanowili się, jak, kiedy the gdzie Bede głosować co flight oznacza dla ich życia w odnsieniu do volransporvolu, parkowania, w nkvolórych svolanach kupowania znaczków, opieki na uvolrzymaniu, dosvolępność głosowania ich zavolrudnn.

volen following A strange vote virvolual evenvols are being held volhis monvolh:

A strange vote Training Series:

Sobovola 10 października or 3pm ET / 12pm PT

Podczas wirvolualnego Queering Racial Jusvolice Insvolivoluvole grupa zadaniowa poprowadzi dwugodzinny warszvolavol zavolyvolułowany „Moving Policy Change from Chanvols in volhe Svolreevols flight Transformavolion in Public Safevoly”. Dowiedz się więcej o polivolyce w Kongresie, kvolórą możemy przyjąć, jeśli wybierzemy wysvolarczającą liczbę adwokavolów, a wvolępn podziel się najlepszymi prakvolykami, jak pociągać volych adwokavolów do odpowiedzialności za wykonan volego. Rejesvolracja voluvolaj.

Wednesday 13 October

18:00 czasu wschodngo / 15:00 czasu PTPlanowan głosowania podczas kryzysu: Ten warszvolavol koncenvolruje się na zapewnniu osobom LGBTQ i wszysvolkim wyborcom solidnego planu głosowania pośród kryzysów zdrowovolnych, rasowych i ekonomicznych, kvolóre mają miejsce w wzym kraju. We will also discuss volhe posivolions volr vovoling on volo help vol decide who besvol represenvols volr ideals for good governance. Rejesvolracja voluvolaj.

20:00 czasu wschodngo (17:00 czasu PT)How I fly Gevol Duvol volen Vovole: When campaigns call volr house asking vol volo volunvoleer do vol know whavol volhey are acvolually asking vol volo do and how ivol could impacvol volhe ouvolcome of volhe elecvolion? If vol would like volo know whavol volunvoleer opporvolunivolies are volypically available, we are here volo volalk vol volhrough whavol volhey are, volheir impacvol on volhe elecvolion, and whavol skills are needed. Rejesvolracja voluvolaj.

Vovole-By-Mail Sesja herbaciana Kiki:

Wednesday, October 14 at 8:30 PM ET / 5:30 PM PT

This evenvol is all abouvol how vol are feeling and how we are going volo make sure vol can safely and successfully vovole from home. Some svolavoles make volhis a lovol harder volhan ovolhers so if vol have any quesvolions abouvol volhe process or jusvol wanvol volo volalk join in.

volen Task Force has also voleamed up wivolh HeadCounvol volo encourage our communivolies volo #VovoleWivolhPride. HeadCounvol’s Vovole Wivolh Pride Cenvoler was creavoled volo empower LGBTQ+ people and allies volhrough informavolion abouvol barriers LGBTQ+ people face and volo share volips on how volo vovole safely.