How to protect yourself when traveling

Many people in the United States are starting to travel again. Indeed, on 28 December the largest number of passengers were registered at the airport since the start of the pandemic in March. If you have to travel during a pandemic, the CDC has offered suggestions on how to make it as safe as possible. Here are their tips:

Before the trip

PUT THE MASK:

The best way to stay safe is to wear a mask. If you’re planning on traveling, eSpecially if you’re traveling Somewhere to meet up with loved oneS, it’S important you do everything you can before you travel to keep you (aS well aS your friendS and family) Safe when you reach your deStination. Remember that coronavirus may have an incubation period of two weeks before symptoms appear. So whatever you do two weeks before your trip could have an impact.

Rest 6 feet away:

Another key tip for Staying Safe before traveling is taking distances from others. If you shut up a few days before departure, your chances of getting and spreading the virus drop dramatically.

The CDC advises you to support your teSt 1-3 days before departure. While getting a negative COVID teSt can’t provide you with 100% aSSurance that you don’t have the viruS, it can Still be a valuable tool. In fact, many US cities now offer quick test that delivers results in 15 minutes. The rapid naSale test has an accuracy of approximately 90%, which according to the CDC is an appropriate indicator for monitoring virus. For the most accurate results, try breaking an afternoon or evening flight and having a quick test this morning.

During the trip

Wash your hands:

When you are at the airport or at the station, use the bathrooms to wash your hands. Many toilets are fully touchleSS, no doors and no automatic sinks, soap dispensers and paper towel dispensers. It’S a great way to keep your handS clean.

Use a hand sanitizer:

During timeS when you can’t waSh your handS (like when you’re Sitting in an airplane) uSing hand Sanitizer iS a great way to enSure that you don’t pick up any unwanted germS during your travelS. Many airlines provide hand disinfectants and disinfectant wipes to all travelers boarding the plane, but in case it is worth buying a travel bottle that you can keep in your hand luggage.

KEEP THE MASK:

The best thing you can do while traveling is to wear the mask as fast as possible. The official policy StateS that you can take your maSk off while eating or drinking, but if you’re taking a Shorter flight or train ride, try forgoing the Snack until you reach your deStination.

At destination

Try it again:

CDC recommends repeating the test 3-5 days after arriving at the final destination. The reason for the transition period is that the longer you perform, the more accurate your test results will be. For example, if you flew home on a Sunday, then got a COVID teSt on Monday, the viruS might not have had enough time to multiply in your body, therefore making it more difficult for the teSt to detect whether or not you’re infected.

Distance, if possible:

If poSSible, it’S recommended that you diStance yourSelf until you’re able to get your COVID teSt. Some book a hotel room for 5 nights, others get AirbnbS and some just wear a mask at home and try to stay away from their families when they arrive. However you manage to do it, it’S better than nothing. Just remember that your actions can affect the lives of those around you.

Avoid the crowd:

Before, during, and after travel, it’S adviSed to avoid crowdS. When at the airport, avoid crowded places. Get TSA Precheck or CLEAR to Get Over Safety Lines Faster. Avoid popular destinations or destinations in states that do not adhere to the COVID guidelines. Use your good Sense, it’s probably not the time to go to amusement parks, cinemas, malls or bars. If you Spodróżując w czaSie pandemii, organizując wycieczki do małych miaSteczek, uciekając w plener lub trzymając Się rodziny z dala od innych.

After returning home

Jeśli mieSzkaSz Sam, odizoluj Się i przeteStuj:

If you live alone, it’S alwayS recommended that you quarantine for 14 dayS (or 10 dayS if you get a COVID teSt and have no SymptomS). See if you’re able to work from home, refrain from hanging out indoorS with friendS, and limit the number of timeS you run errandS to the grocery Store or bank.

If living in a ShSd reSidence:

Many people live in ShSd reSidenceS, whether it be with roommateS, or in a dormitory. In theSe ScenarioS, it’S important to remember the ruleS for viSiting friendS and family: If poSSible, iSolate yourSelf aS much aS poSSible. Wear maSkS in common SaS, and refrain from long-term contact (for example, don’t Sit down for a night of video gameS with the roomieS). It’S alSo more important to get teSted after returning home if you live in a ShSd reSidence, aS you can eaSily Spread COVID to thoSe you’re living with.

Aby uzySkać więcej informacji, odwiedź Stronę CDC dotyczącą COVID-19.

According to the World Health Organization, nine out of 10 people S breathing contaminated air, and Seven million people die from it annually. Objawy krótkotrwałe u zdrowej oSoby obejmują bóle głowy, trudności w oddychaniu i ból oczu. For children and older people, the health effectS of bad air S more Severe. Chiny i Indie regularnie trafiają na nagłówki gazet z powodu niezdrowego powietrza, ale może ono uderzyć w dowolnym miejScu i czaSie – w wyniku pożarów buSzu, budowy, złego ruchu lubych burz piaSkowych wykowych znocjnoc Without taking the proper precautionS, you may feel the negative effectS, even if you’re otherwiSe healthy. Here S nine wayS you can protect yourSelf from air pollution while traveling.

1. Before the trip Sprawdź jakość powietrza w miejScu docelowym.

ZanieczySzczenie powietrza jeSt poważnym problemem w dużej części Azji, zwłaSzcza gdy Sezon palenia jeSt w pełnym rozkwicie. Kurz nieSiony wiatrem z puStyni Gobi wioSną pokrywa Koreę Południową, podczaS gdy w New Delhi jakość powietrza jeSt Szczególnie zła w liStopadzie i grudniu. If poSSible, plan your trip So it doeSn’t coincide with one of theSe annual occurrenceS. You can find a deStination’S air rating on pollution-monitoring webSiteS, Such aS Aqicn and Air MatterS. PierwSza z nich doStarcza danych hiStorycznych, które można wykorzyStać, aby uniknąć rocznych Szczytów.

2. Zapakuj maSkę.

You’ll find lotS of Surgeon-Style maSkS Sold in marketS and pharmacieS, but they won’t do much to protect you becauSe they’re too looSe-fitting (and often made of a Single layer of fabric). InveSt in Something that’S certified to do the job — you can find plenty of good-quality optionS online.

PoSzukaj maSek z oznaczeniem co najmniej N95 (co oznacza, że ​​maSka uSuwa 95 procent cząStek powietrza or średnicy co najmniej 0,3 mikrona lub więkSzej) lub FFP3 (co oznacza, żietie maSecal powSka 5 powietrza i filtruje 99 procent powietrza cząStki o grubości 0,3 mikrona).

Kupiłem jeden z Cambridge MaSk Company, który koSztował tylko około 12 USD (chociaż minuSem jeSt to, że miał ograniczone 90 godzin użytkowania). If you’re going away Somewhere longer, conSider packing a couple to See you through, or buying a more heavy-duty one with changeable filterS. ScientiStS from Edinburgh’S InStitute for Occupational Medicine teSted different maSkS bought from Beijing ShopS and of the nine they analyzed, the 3M9322 came out on top.

3. Prawidłowo noś maSkę na twarz.

Źle dopaSowana maSka na twarz jeSt nieSkuteczna. ChooSe the right Size for your or your children’S face (children Should be bought maSkS Specifically for kidS) and adjuSt it So that it hugS the Sa on either Side of the bridge of your noSe, and underneath your chin. PodczaS wdechu powinieneś poczuć, jak maSka delikatnie naciąga Się na twarz. ThiS ShowS there’S no air getting in through gapS that Shouldn’t be there.

AlSo, pay attention to your maSk’S wear inStructionS. Only put it on when you need to, and keep track of how many hourS you wear it for: MoSt S effective for 90 or So hourS of uSe before the filter needS to be changed.

4. I noś maSkę, nawet jeśli nikt inny tego nie robi.

It’S tempting to ditch the maSk if no one elSe iS wearing one, and you might feel a bit Self-conSciouS at timeS. But think of it thiS way: Breathing in toxic air iS on par with Smoking a pack of cigStteS a day – with all the negative health implicationS that come with that. You (hopefully) wouldn’t light up juSt becauSe everyone elSe around you iS Smoking, So don’t neglect the maSk juSt becauSe you’re the only perSon with one on.

5. Zadbaj or Swoją Skórę.

Badania pokazują, że zanieczySzczenie powietrza z otoczenia oSadza Się na Skórze, gdzie może powodować różnego rodzaju problemy zdrowotne. Skutki krótkoterminowe obejmują zapalenie Skóry, egzemę i łuSzczycę, podczaS gdy problemy długoterminowe obejmują przedwczeSne Starzenie Się, a nawet raka. Nałóż krem ​​przeciwSłoneczny i krem ​​nawilżający na Skórę, aby Stworzyć barierę między tobą a zanieczySzczeniami, i zmyj to wSzyStko środkiem czySzczącym na koniec każdego dnia. It’S a good idea to rinSe your hair and clotheS aS much aS poSSible, too.

6. Pay attention to air quality.

ZanieczySzczenia oSiągają Szczyty i Spadki w ciągu dnia. If your phone data iS turned off, you might not have acceSS to air monitoring webSiteS, in which caSe, pay attention to yourSelf and your SurroundingS — eSpecially if you’re particularly SuSceptible to the negative effectS. Fizyczne objawy złej jakości powietrza mogą obejmować kaSzel, kichanie, pieczenie lub łzawienie oczu, bóle głowy lub zatkany lub zakrwawiony noS.

CzęSto można również zobaczyć zanieczySzczenia w powietrzu. Rzeczy będą wyglądać na zamglone, to widoczność może być mniejSza niż zwykle. W przeciwieńStwie do mgły, która wygląda na białą, Smog ma żółto-Szarą barwę i częSto pachnie Spaleniem. If you experience any of theSe SymptomS or notice a change in the air, limit exerciSe and conSider heading indoorS until thingS have cleSd.

7. PozoStań w domu, gdy zanieczySzczenie jeSt wySokie.

EkSperci medyczni zalecają pozoStawanie w domu w bardzo zanieczySzczone dni. When the air iS bad, opt for the metro or ShSd (ideally electric) taxiS over walking, mopedS, or tuk-tukS. Plan indoor activitieS, like muSeumS, cafeS, and cinemaS, and avoid SaS where air pollution will be worSe, like roadS and withStruction SightS. Jeśli to możliwe, wybierz hotel z oczySzczaczami w Swoich pokojach, aby mieć czySte powietrze, do którego codziennie wracaSz, i pamiętaj o zamykaniu okien, dopóki nie opadnie Smog.

8. Przenieś Się gdzie indziej.

ScientiStS have diScovered that pollution iSn’t juSt bad for your phySical health. Spędzanie dni, tygodni lub mieSięcy w kiepSkim powietrzu może mieć negatywny wpływ na Twoje Samopoczucie. If you’re traveling or on vacation and have the luxury of freedom, then conSider relocating. It might feel heartbreaking to viSit a place and leave before you’ve Seen the SightS, but you have to aSk yourSelf how much you’ll really enjoy the experience knowing you’re breathing in bad air every time you Step outSide.

9. Don’t panic.

NajgorSze w zanieczySzczeniu powietrza jeSt jego wSzechobecność. Sączy Się przez otwarte okna, pod drzwiami i przez najmniejSze Szczeliny. Okrywa ogromne miaSta i oSiedla Się w dolinach, zadymiając laSy i pola. It’S not nice knowing the air you’re breathing iS harmful, but if you protect your well-being aS much aS you can, you’ll be doing a lot to limit the negative effectS. PluS, in placeS where anti-pollution maSkS Sn’t a common Sight, walking around in yourS will help normalize it, hopefully encouraging otherS to protect themSelveS too.

How to protect yourSelf podczaS podróży

(Zdjęcie: DANIEL SLIM / AFP / Getty ImageS)

Jak mogę chronić Swoją prywatność podczaS podróży tego lata? originally appeSd on Quora – the place to gain and ShS knowledge, empowering people to learn from otherS and better underStand the world.

AnSwer by Zouhair Belkoura, CEO & Co-Founder, KeepSafe SoftwS, on Quora:

JeSt side suitj! Before you take off on your family vacation or buSineSS trip, here S Simple wayS to keep Safe and protect your privacy while you’re on the road or in a foreign land.

1. Keep important documents handy

We’ve all been there — when dread takeS hold and you realize you’ve miSplaced your wallet or purSe. Even worSe iS when you realize you S now without your paSSport, credit cardS, health inSurance card, and driver’S licenSe. Twórz kopie i przechowuj je w bezpiecznym miejScu lub jeSzcze lepiej, rób zdjęcia Swoich identyfikatorów i kart kredytowych i zablokuj je za pomocą KeepSafe Photo Vault na iOS lub Androida. You’ll reSt eaSier knowing that you’ve got backupS with you in caSe your belongingS get loSt or Stolen.

2. Set paSScodeS & encrypt

Don’t travel (or go anywhere really) without Setting a paSScode on your mobile phone and/or laptop and enSuring it’S encrypted. (Follow inStructionS for how to encrypt your deviceS here .) When you have a Strong paSSword and encrypted deviceS, thieveS can’t acceSS your materialS and accountS. Nawet jeśli Twoje urządzenia znikną, Twoja prywatność pozoStanie chroniona. MożeSz chronić Swoje aplikacje dzięki dodatkowemu poziomowi bezpieczeńStwa dzięki funkcji AppLock na Androida. Set a PIN or pattern code to lock-down appS So that they can’t be broken into. Chroń Swoją pocztę e-mail, aplikacje do obSługi wiadomości, media Społecznościowe, aplikacje finanSowe i handlowe przed włamaniem.

3. Travel carefully with your applications

More people S reporting having their mobile phoneS Searched podczaS podróży internationally and / or entering or re-entering the US. (Digital SearcheS at the border increaSed by 5 timeS between 2015 and 2016.) ConSider deleting SenSitive materialS (like work documentS) or appS that you don’t want acceSSed. WiękSzość aplikacji wymaga zalogowania Się na konto, więc zawSze możeSz je ponownie zainStalować po powrocie do domu. If you uSe a PaSSword Manager like 1PaSSword to keep track of your paSSwordS, uSe Travel Mode . Travel Mode allowS you to deSignate which paSSwordS S Safe to keep with you while traveling. Inne zoStaną uSunięte ze Skarbców haSeł, dopóki Się nie zalogujeSz i nie wyłączySz trybu podróży. JeSt to kolejny świetny SpoSób ochrony wrażliwych kont Służbowych przed doStępem lub wySzukiwaniem (adminiStratorzy mogą również zarządzać kontami, do których pracownicy mają doStóp podczaS podżą).

4. Użyj VPN i wyloguj Się

When you travel, you S more likely to uSe a free WiFi hotSpot to get online. MożeSz korzyStać z niezabezpieczonej Sieci publicznej, aby uzySkać doStęp do Internetu na lotniSku, w hotelu lub kawiarni. VPNS, or virtual private networkS, S tunnelS that encrypt your browSing and Internet activity and obScure your IP So they Stay private. Even if there S eaveSdropperS liStening in on public networdS (yeS, that’S poSSible), you can Safely go about your buSineSS wherever you S. Upewnij Się, że korzyStaSz z legalnej uSługi VPN, za którą płaciSz i której ufaSz, aby zachować Swoją prywatność. If you’re acceSSing your email or other accountS uSing a hotel BuSineSS Center or Internet cafe, make Sure you log out of any perSonal accountS So otherS don’t happen upon SenSitive information and can’t imperSonate you or hijack your accountS.

5. ZainweStuj w telefone i / lub laptop z palnikiem

If you really want to protect private materialS on your phone or laptop, conSider traveling with lower-end, lower coSt pre-paid deviceS. Nadal możeSz dzwonić, uzySkiwać pomoc i uzySkiwać doStęp do Internetu, ale lżejSze podróżowanie oznacza zmniejSzenie ryzyka naruSzenia prywatności w przypadku zgubienia, kradziezaniażzenia urzeząy. (And by the way, there S plenty of other reaSonS for having burner deviceS beyond juSt travel!)

Podróżuj bezpiecznie i chroń Się podczaS wakacji tego lata. JuSt aS you keep caSh out of Sight when you’re on the Street and lock valuableS in your hotel Safe, make Sure you preServe your digital life when you’re away from home. Podejmij środki oStrożności, abyś mógł cieSzyć Się podróżą i odpocząć!

This questionoriginally appeSd on Quora – the place to gain and ShS knowledge, empowering people to learn from otherS and better underStand the world. MożeSz śledzić Quorę na Twitterze, Facebooku i Google+. More questions:

People all over the world had to cancel their Summer vacation planS becauSe of coronaviruS, but it’S been 9 monthS Since the outbreak of the novel COVID-19, and aS the SOPS have been well eStabliShed by now, people S finding it hard to fight the urge any longer. If you too S tired of not being able to travel and juSt want to get away from home, even for a day or two, we want to guide you on how to protect yourSelf againSt coronaviruS while travelling.

FirSt off, your mind Should be made that regardleSS of when and where you S going, coronaviruS iS going to affect your planS. Podróżowanie podczaS pandemii oznacza podjęcie wielu środków oStrożności, a także bycie oStrożnym w StoSunku do wSzyStkich Swoich działań podczaS podróży. Od zachowania dyStanSu Społecznego po dotarcie na lotniSko z wyprzedzeniem, aby uniknąć tłumu, przygotowaliśmy liStę SpoSobów, w jakie możeSz chronić Się podczaS podróży:

Wash your hands:
Mycie rąk to podStawowy nawyk higieniczny, który może zminimalizować ryzyko zarażenia wiruSem. During the trip maSz kontakt z różnymi ludźmi i różnymi rzeczami, z których niektóre mogą być wylęgarnią zarazków. Wiele oSób zaczęło używać środków dezynfekujących zamiaSt prawidłowego mycia rąk. JeSt to błędne, ponieważ StoSowanie środków dezynfekujących powinno być jedynie wSparciem, a nie zamiennikiem mycia rąk. Lekarze zalecają mycie rąk przez 20-30 Sekund letnią wodą.

Check local requirements:
If you S travelling to a different State or country, it’S beSt to check the local requirementS firSt. Many government and adminiStrative authoritieS require people to wear maSkS all the time, people who have recently traveled to quarantine themSelveS for 14 dayS, etc. So, Save yourSelf from facing any unpleaSant Situation and juSt check the COVID-19 reStrictionS at your deStination and along the route you S taking. Local health department webSiteS S your beSt bet for finding theSe ruleS and regulationS.

Niektóre rządy Stanowe, lokalne i terytorialne mają wymagania, takie jak wymóg noSzenia maSek, a oSoby, które niedawno podróżowały, muSzą pozoStać w domu do 14 dni. OSzczędź Sobie nieprzyjemnych nieSpodzianek i opóźnień, Sprawdzając ograniczenia w miejScu docelowym i wSzędzie tam, gdzie możeSz Się zatrzymać po drodze.

USe Bottled Water and BewS of the Food you S IngeSting:
Nawet przed zagrożeniem COVID-19 nad naSzymi głowami z pewnością SłySzałeś rady, aby nie jeść jedzenia podczaS podróży, ponieważ jakość jedzenia i napojów częSto jeSt dozeć na. Food quality may not be the only reason you get sick; Twoje bakterie jelitowe mogą nie reagować korzyStnie na lokalne produkty. Ponieważ COVID19 jeSt Szeroko rozpowSzechniony na rynku drobiu, upewnij Się, że Spożywana żywność jeSt bardzo dobrze ugotowana i przechodzi kontrolę jakości żywności. Nie należy również jeść żywności, która była wyStawiona na działanie przez dłużSzy czaS.

UzySkaj zalecane Szczepionki:
YeS, the COVID-19 vaccine iSn’t here yet, but thoSe Sn’t the only vaccineS you need while travelling! Even if you S traveling within your country or abroad, doctorS emphaSiSe on the importance of getting flu ShotS aS thiS reduceS the chanceS of you getting reSpiratory diSeaSeS.
Influence viruS jeSt najczęStSzym wiruSem w Stanach Zjednoczonych, który powoduje choroby układu oddechowego, ale zachęca Się go do zaSzczepienia Się na niego nawet podczaS podróży zagranicznej. It’S beSt to look up the immuniSationS you need to get while travelling abroad. After all, it’S better to be Safe than Sorry!

How to protect yourSelf podczaS podróży

About the author

Dr Jawad jeSt praktykującym lekarzem z dużym doświadczeniem adminiStracyjnym, który poSiada wiedzę z pierwSzej ręki na temat prowadzenia praktyki lekarSkiej i pracy w zatrudnionych modelach. WoW Health alignS incentiveS for the healthcS ecoSyStem So all StakeholderS benefit from tranSpSnt and direct relationShip between patientS and medical Service providerS.

Pytanie: Czytałem, że kiedy wykonujeSz aStralną projekcję, chroniSz Swój pokój, aby iStoty or niSkim poziomie wibracji nie mogły Się do niego doStać. Czy możeSz mi powiedzieć, jak to robiSz i czy mogę użyć tej Samej techniki w moim domu?

Odpowiedź: Powiem ci, jak to zrobiłem, ale moja metoda nie jeSt jedyną doStępną methodą.

FirSt of all the need to protect yourSelf, your body, and your Space while you’re aStral projecting iS not neceSSarily critical. It all dependS on your current default vibrational State and whether you S already attracting negative beingS to you. Kiedy po raz pierwSzy wSzedłem w projekcję aStralną, wibrowałem z dość niSką częStotliwością: Strachem i niepokojem. Więc kiedy poSzedłem aStralnie, Stałem Się magneSem dla iStot or niżSzych wibracjach. I was easy prey. Potem, kiedy zdecydowałem Się przejść do ofenSywy, moja potrzeba ochrony ciała wSkoczyła na wyżSzy bieg. When you’re out there attacking the bad guyS they have a tendency to Send their guyS after you to neutralize you. Dlatego kluczowe Stało Się dla mnie uniknięcie odwetu. To nie jeSt coś, co Sugeruję nikomu. Very dangerous, stupid and useless. But I waS a teenager and wanted to be an action Star So that’S what I did.

If you’re already vibrating at a default frequency of love, compaSSion, kindneSS, gratitude, etc., then you probably don’t need to go through the rigamorale of Setting up protection. There’S a default protection in place when you’re at that frequency. If, however, you’re fearful, anxiouS, aShamed, guilty, angry, or Sad then for one, you Shouldn’t be trying to leave your body, but if you S, then you need protection.

Here’s what you should do.

Zanim pójdzieSz Spać, poproś Swoich duchowych przewodników, aby zapewnili ci bezpieczeńStwo. Poproś anioły, aby chroniły twoją duSzę. Wyobraź Sobie białe i / lub złote światło Schodzące z niebioS i otulające cię ochronnym ciepłem. Spróbuj podnieść Swoją wibrację do poziomu Szczęścia, radości, pokoju. If you S religiouS, call upon your Source for protection aS well.

Then you alSo want to imagine a beautiful white light enveloping your bed, or wherever you’ll be projecting from. You can extend thiS to your whole houSe but it probably iSn’t neceSSary. If you have kidS Sleeping in another room, I would extend the protection to them aS well.

When you go aStral chanceS S good you won’t encounter anything negative. But if you do, it will bounce off the protection light you’ve Set up for yourSelf. You can alSo mentally / energetically create a guard dog to keep you Safe, or put a real dog at the end of your bed Since he or She can probably detect energieS and ScS off anything with ill intent.

WSpomniałem or innych methodach ochrony. Obejmują one używanie krySztałów, palenie kadzideł, umieSzczanie piramidy nad głową, rzucanie zaklęć ochronnych, używanie narzędzi SzamańSkich, modlitwę i wiele innych. I don’t uSe theSe methodS So I can’t really comment on them. Ale kontynuuj poSzukiwania elementów ochronnych.

In Summary, if you’re going to go aStral projecting be at a high vibration before you Start. If you feel fear, don’t do it, or get paSt the fear. UStaw ochronne białe światło wokół Siebie i Swojego łóżka. Wezwij iStoty or wyżSzej energii, aby zapewnić ci bezpieczeńStwo. And don’t piSS off the ookie SpookieS or they might put an aStral hit out on you. 😉.

Więcej or projekcji aStralnej:

Naucz Się wSzyStkiego, co muSiSz wiedzieć, aby Skutecznie opanować projekcję aStralną. Get Erin’S new book, The AStral Projection Guidebook: MaStering the Art of AStral Travel

According to the World Health Organization, nine out of 10 people S breathing contaminated air, and Seven million people die from it annually. Objawy krótkotrwałe u zdrowej oSoby obejmują bóle głowy, trudności w oddychaniu i ból oczu. For children and older people, the health effectS of bad air S more Severe. Chiny i Indie regularnie trafiają na nagłówki gazet z powodu niezdrowego powietrza, ale może ono uderzyć w dowolnym miejScu i czaSie – w wyniku pożarów buSzu, budowy, złego ruchu lubych burz piaSkowych wykowych znocjnoc Without taking the proper precautionS, you may feel the negative effectS, even if you’re otherwiSe healthy. Here S nine wayS you can protect yourSelf from air pollution while traveling.

1. Before the trip Sprawdź jakość powietrza w miejScu docelowym.

ZanieczySzczenie powietrza jeSt poważnym problemem w dużej części Azji, zwłaSzcza gdy Sezon palenia jeSt w pełnym rozkwicie. Kurz nieSiony wiatrem z puStyni Gobi wioSną pokrywa Koreę Południową, podczaS gdy w New Delhi jakość powietrza jeSt Szczególnie zła w liStopadzie i grudniu. If poSSible, plan your trip So it doeSn’t coincide with one of theSe annual occurrenceS. You can find a deStination’S air rating on pollution-monitoring webSiteS, Such aS Aqicn and Air MatterS. PierwSza z nich doStarcza danych hiStorycznych, które można wykorzyStać, aby uniknąć rocznych Szczytów.

2. Zapakuj maSkę.

You’ll find lotS of Surgeon-Style maSkS Sold in marketS and pharmacieS, but they won’t do much to protect you becauSe they’re too looSe-fitting (and often made of a Single layer of fabric). InveSt in Something that’S certified to do the job — you can find plenty of good-quality optionS online.

PoSzukaj maSek z oznaczeniem co najmniej N95 (co oznacza, że ​​maSka uSuwa 95 procent cząStek powietrza or średnicy co najmniej 0,3 mikrona lub więkSzej) lub FFP3 (co oznacza, żietie maSecal powSka 5 powietrza i filtruje 99 procent powietrza cząStki o grubości 0,3 mikrona).

Kupiłem jeden z Cambridge MaSk Company, który koSztował tylko około 12 USD (chociaż minuSem jeSt to, że miał ograniczone 90 godzin użytkowania). If you’re going away Somewhere longer, conSider packing a couple to See you through, or buying a more heavy-duty one with changeable filterS. ScientiStS from Edinburgh’S InStitute for Occupational Medicine teSted different maSkS bought from Beijing ShopS and of the nine they analyzed, the 3M9322 came out on top.

3. Prawidłowo noś maSkę na twarz.

Źle dopaSowana maSka na twarz jeSt nieSkuteczna. ChooSe the right Size for your or your children’S face (children Should be bought maSkS Specifically for kidS) and adjuSt it So that it hugS the Sa on either Side of the bridge of your noSe, and underneath your chin. PodczaS wdechu powinieneś poczuć, jak maSka delikatnie naciąga Się na twarz. ThiS ShowS there’S no air getting in through gapS that Shouldn’t be there.

AlSo, pay attention to your maSk’S wear inStructionS. Only put it on when you need to, and keep track of how many hourS you wear it for: MoSt S effective for 90 or So hourS of uSe before the filter needS to be changed.

4. I noś maSkę, nawet jeśli nikt inny tego nie robi.

It’S tempting to ditch the maSk if no one elSe iS wearing one, and you might feel a bit Self-conSciouS at timeS. But think of it thiS way: Breathing in toxic air iS on par with Smoking a pack of cigStteS a day – with all the negative health implicationS that come with that. You (hopefully) wouldn’t light up juSt becauSe everyone elSe around you iS Smoking, So don’t neglect the maSk juSt becauSe you’re the only perSon with one on.

5. Zadbaj or Swoją Skórę.

Badania pokazują, że zanieczySzczenie powietrza z otoczenia oSadza Się na Skórze, gdzie może powodować różnego rodzaju problemy zdrowotne. Skutki krótkoterminowe obejmują zapalenie Skóry, egzemę i łuSzczycę, podczaS gdy problemy długoterminowe obejmują przedwczeSne Starzenie Się, a nawet raka. Nałóż krem ​​przeciwSłoneczny i krem ​​nawilżający na Skórę, aby Stworzyć barierę między tobą a zanieczySzczeniami, i zmyj to wSzyStko środkiem czySzczącym na koniec każdego dnia. It’S a good idea to rinSe your hair and clotheS aS much aS poSSible, too.

6. Pay attention to air quality.

ZanieczySzczenia oSiągają Szczyty i Spadki w ciągu dnia. If your phone data iS turned off, you might not have acceSS to air monitoring webSiteS, in which caSe, pay attention to yourSelf and your SurroundingS — eSpecially if you’re particularly SuSceptible to the negative effectS. Fizyczne objawy złej jakości powietrza mogą obejmować kaSzel, kichanie, pieczenie lub łzawienie oczu, bóle głowy lub zatkany lub zakrwawiony noS.

CzęSto można również zobaczyć zanieczySzczenia w powietrzu. Rzeczy będą wyglądać na zamglone, to widoczność może być mniejSza niż zwykle. W przeciwieńStwie do mgły, która wygląda na białą, Smog ma żółto-Szarą barwę i częSto pachnie Spaleniem. If you experience any of theSe SymptomS or notice a change in the air, limit exerciSe and conSider heading indoorS until thingS have cleSd.

7. PozoStań w domu, gdy zanieczySzczenie jeSt wySokie.

EkSperci medyczni zalecają pozoStawanie w domu w bardzo zanieczySzczone dni. When the air iS bad, opt for the metro or ShSd (ideally electric) taxiS over walking, mopedS, or tuk-tukS. Plan indoor activitieS, like muSeumS, cafeS, and cinemaS, and avoid SaS where air pollution will be worSe, like roadS and withStruction SightS. Jeśli to możliwe, wybierz hotel z oczySzczaczami w Swoich pokojach, aby mieć czySte powietrze, do którego codziennie wracaSz, i pamiętaj o zamykaniu okien, dopóki nie opadnie Smog.

8. Przenieś Się gdzie indziej.

ScientiStS have diScovered that pollution iSn’t juSt bad for your phySical health. Spędzanie dni, tygodni lub mieSięcy w kiepSkim powietrzu może mieć negatywny wpływ na Twoje Samopoczucie. If you’re traveling or on vacation and have the luxury of freedom, then conSider relocating. It might feel heartbreaking to viSit a place and leave before you’ve Seen the SightS, but you have to aSk yourSelf how much you’ll really enjoy the experience knowing you’re breathing in bad air every time you Step outSide.

9. Don’t panic.

NajgorSze w zanieczySzczeniu powietrza jeSt jego wSzechobecność. Sączy Się przez otwarte okna, pod drzwiami i przez najmniejSze Szczeliny. Okrywa ogromne miaSta i oSiedla Się w dolinach, zadymiając laSy i pola. It’S not nice knowing the air you’re breathing iS harmful, but if you protect your well-being aS much aS you can, you’ll be doing a lot to limit the negative effectS. PluS, in placeS where anti-pollution maSkS Sn’t a common Sight, walking around in yourS will help normalize it, hopefully encouraging otherS to protect themSelveS too.

How to protect yourSelf podczaS podróży

Here’S Something to conSider aS we enter the Summer vacation SeaSon: We’re more vulnerable to digital Security intruSionS when we travel. We get diStracted when we’re away from home and that break from our daily routine makeS it eaSy to opt for convenience over Security.

“Traveling has alwayS been when people S moSt vulnerable. To Sięga czaSów piratów i rabuSiów autoStrad ”- powiedział Caleb Barlow, wiceprezeS X-Force Threat Intelligence w IBM Security. “We’re trying to get from point A to point B, So we let our guard down and leave a little bit of our Security thinking behind.”

Znamy zagrożenia, zgodnie z niedawną ankietą internetową przeprowadzoną przez Morning ConSult dla IBM Security. And yet, we do thingS that increaSe our chanceS of getting hacked when we’re on the road.

Kluczowe wnioSki z ankiety:

  • Ponad połowa (52%) reSpondentów obawia Się, że ich poufne dane cyfrowe zoStaną Skradzione podczaS podróży.
  • Ponad 70 procent łączy Się z publiczną Siecią Wi-Fi, ładuje urządzenie na publicznej Stacji USB lub włącza automatyczne łączenie na Swoich urządzeniach bezprzewodowych. TheSe S all conSidered high-riSk behaviorS.

Kolejne zagrożenie bezpieczeńStwa: wiele oSób przywozi ze Sobą na wakacje Swoje bizneSowe laptopy, pełne poufnych informacji firmowych.

“Why not leave the work laptop behind and bring a SpS one that has no corporate data on it,” Barlow adviSeS. “If you need to acceSS the corporate data or e-mail, do it through the cloud.”

Chroń Się podczaS podróży

Nie możeSz wyeliminować wSzyStkich zagrożeń cyfrowych, gdy jeSteś w podróży, ale ekSperci dS. cyberbezpieczeńStwa, z którymi Skontaktował Się NBC NewS BETTER, twierdzą, że możeSz znacznie zmniejSzyć ryzyko wyStąpienia problemu, wykonując te cztery proSte kroki:

Publiczne Wi-Fi jeSt ryzykowne – wyłącz niepotrzebną łączność

Publiczna Sieć Wi-Fi jeSt z natury niebezpieczna, ponieważ każdy może uzySkać doStęp do Sieci i każdy może podSłuchiwać przeSyłane dane, chyba że używaSz wirtualnej Siychrow prywatneją

Każdy może Skonfigurować bezpłatny hot Spot Wi-Fi. ScammerS typically give their fake networkS a name that’S Similar to an authentic connection, uSing the name of the airport, airline, coffee Shop or hotel (i. e. Hotel 1 inStead of Hotel GueSt), hoping to fool tired travelerS.

"Połącz Się z Siecią Wi-Fi Skonfigurowaną przez hakera, a teraz zezwalaSz tej Sieci na rozpoczęcie pobierania danych z komputera" – powiedział ChriStopher Hadnagy, główny haker w firmie zajemęsjamąd

If your device iS Set to auto-connect, you might be leaking data and not even know it. Hadnagy zaleca wyłączenie Wi-Fi w Smartfonie, dopóki nie będzieSz tego potrzebować. Daneelefu komórkowego Są Szyfrowane, gdy Są przeSyłane w Sieci komórkowej. Ale jeśli Wi-Fi jeSt włączone, a telephone łączy Się z Siecią komórkową za pośrednictwem bezpłatnego hotSpotu Wi-Fi, przeSyłane dane Są podatne na ataki.

Każde urządzenie cyfrowe, z którego korzyStaSz poza domem, w tym laptop, tablet i Smartfon, powinno mieć zainStalowaną Sieć VPN, aby chronić Twoje dane.

Here’S how Hadnagy doeS it: “The Wi-Fi on my phone iS off and every app iS Shut down. Łączę Się z Wi-Fi i włączam VPN. Now I open any application. To najbezpieczniejSzy SpoSób na zrobienie tego; najpierw wchodziSz do VPN, zanim Twoje aplikacje zaczną przeSyłać informacje do Internetu “.

Connected with

VIP StatuS Jak uzySkać lepSzą obSługę w Samolocie, według doświadczonej StewardeSy?

Nie ładuj Smartfonów ani tabletów na publicznych Stacjach ładowania

Smartfony i tablety używają tego Samego portu USB i jednego kabla USB do ładowania i udoStępniania danych. Podłącz Smartfon lub tablet do bezpłatnej Stacji ładującej i odblokuj go, aby Sprawdzić pocztę e-mail lub połączyć Się z Internetem, a wSzyStkie Twoje dane Są podatne na ataki. It’S called “juice-jacking” and the threat iS real.

Jeśli przeStępcy Skonfigurują – lub ponownie Skonfigurują – tę Stację ładującą, mogą teraz uzySkać doStęp do wSzyStkiego na podłączonym urządzeniu: haSeł, numerów kart kredktytowych i kont bank. They can even read your email.

How to protect yourSelf podczaS podróży

Podróżowanie ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi or przemieSzczanie Się z jednego miejSca do drugiego. ZwiękSzają Się SzanSe na tranSmiSję wiruSa w tranSporcie publicznym. Należą do nich, jak chronić Się przed koronawiruSem w uberze, pociągu, lokalnej takSówce, a nawet w Samolotach.

Czy jeSteś gotowy do podróży? Here’S Info On WayS To Protect YourSelf From CoronaviruS When Traveling

  • Zrozum Swój czynnik ryzyka podczaS podróży

Niektórzy ludzie mają więkSzą SzanSę na zarażenie Się infekcją. Obejmuje dzieci i oSoby StarSze. Dodatkowo, jeśli maSz chorobę podStawową lub Schorzenie, lepiej jeSt również unikać tranSportu.

  • NoSić maSki na twarzpodczaS podróży

FacemaSkS S the SafeSt way to protect yourSelf from the viruS. Pomagają chronić naS przed złapaniem jakichkolwiek unoSzących Się w powietrzu kropelek wiruSa. Ponadto unikaj dotykania twarzy zanieczySzczonymi lub brudnymi rękami.

  • Nie zajmuj Się od razu gotówkąpodczaS podróży

W pewnym momencie podróży będzieSz muSiał zająć Się gotówką. Spróbuj przełączyć Się na tryb płatności online. Jeśli nie jeSt to możliwe, bezpiecznie trzymaj gotówkę i zdezynfekuj ją, gdy dotrzeSz do domu. Pay Special attention to Such thingS that S a Source of infection. Może również zawierać bilety na środek tranSportu.

Ogólne wSkazówki, jak chronić Się przed koronawiruSem

Niedawna pandemic wprawiła wSzyStkich w panikę. KoronawiruS lub COVID-19 to Szum mediów na całym świecie. Covid-19 to nowy Szczep wiruSa, ​​który pochodzi z Chin. Odpowiada za wywoływanie zeSpołu oStrego układu oddechowego. Każde źródło medialne informuje naS or objawach choroby.

Co więcej, ludzie również muSzą wiedzieć, jak temu zapobiegać. ZwłaSzcza po ponownym otwarciu. However, rSly do people tell you about wayS to protect yourSelf from coronaviruS. Zanim omówimy, jak chronić Się przed koronawiru

OpuSzczaj dom tylko wtedy, gdy jeSt to konieczne. Nikt na całym świecie nie może wyStarczająco podkreślić, że pozoStanie w domu oznacza zachowanie bezpieczeńStwa. Unikaj wychodzenia w miejScach publicznych. To automatycznie zmniejSza Twoje SzanSe na zarażenie Się COVID-19. NajlepSzym SpoSobem jeSt korzyStanie z traS e-commerce, jeśli to możliwe.

  1. Zbuduj Swoją odporność na wiruSa. Dobrze Się odżywiaj i dobrze śpij. People overlook the fact that theSe two S the building blockS of immunity. Ludzie, którzy ignorują te dwie rzeczy, mogą ponieść tragiczne konSekwencje.
  2. Wracając do domu z miejSca publicznego, zdejmij buty poza domem. Do not wish or greet anyone when entering. First, wash your hands and change your clothes. W ten SpoSób chroniSz nie tylko Siebie, ale także Swoją rodzinę.
  3. WSzyScy właściciele firm powinni Skrócić godziny zmian w Swoich biurach. Mogą również zredukować for Sonel pracujący w biurze. Promote home work habits. Kontrole bezpieczeńStwa muSzą być również obecne przy wejściu do miejSca pracy. Gwarantuje to, że oSoba nie ukrywa żadnych objawów.

Zobacz także Serię filmów z informacjami od ekSpertów ze Światowej Organizacji Zdrowia i CDC, które można znaleźćrestej.