How to make pop bottle biodiesel

Introduction: make your own biodiesel!

How to make pop bottle biodiesel

How to make pop bottle biodiesel

How to make pop bottle biodiesel

This video shows how easy it is to use the products available in almost any supermarket and details some facts about biodiesel that you may not be aware of!

PREPARE THE MTANOL / FORTE BLEND IN A WELL-VENTILATED PLACE (preferably outdoors)! FOLLOW ALL PRECAUTIONS LISTED ON HEART / LOOSE CONTAINERS!

Ingredients: 1 cup (250 ml) of Heet brand fuel line additive (methanol), 1/2 teaspoon (4 grams) of lye detergent, 4 cups (1 liter) of vegetable oil, safety glasses, gloves rubber, dry glass jar with airtight lid, 2 l dry pop bottle, funnel.

Step 1: Mix methanol and lye in a glass bottle. Shake and / or mix / shake until all the lye has dissolved.

Step 2: Heat the vegetable oil to around 60 ° C or 140 ° F.

Step 3: Use a funnel to add oil to a 2 liter pop bottle. Add methanol / lye (methanol) using the funnel. Close the bottle and shake vigorously for 20-40 seconds.

Step 4: Watch for the next 20 minutes as a layer of glycerin forms at the bottom of the pop bottle. The top layer (lighter color) will be cloudy. Over the next 1-2 days, the top layer will become crystalline. Congratulations! You just did the Bio-Diesel!

Be the first to share

Did you carry out this project? Share with us!

Introduction: make your own biodiesel!

How to make pop bottle biodiesel

How to make pop bottle biodiesel

How to make pop bottle biodiesel

This video shows how easy it is to use the products available in almost any supermarket and details some facts about biodiesel that you may not be aware of!

PREPARE THE MTANOL / FORTE BLEND IN A WELL-VENTILATED PLACE (preferably outdoors)! FOLLOW ALL PRECAUTIONS LISTED ON HEART / LOOSE CONTAINERS!

Ingredients: 1 cup (250 ml) of Heet brand fuel line additive (methanol), 1/2 teaspoon (4 grams) of lye detergent, 4 cups (1 liter) of vegetable oil, safety glasses, gloves rubber, dry glass jar with airtight lid, 2 l dry pop bottle, funnel.

Step 1: Mix methanol and lye in a glass bottle. Shake and / or mix / shake until all the lye has dissolved.

Step 2: Heat the vegetable oil to around 60 ° C or 140 ° F.

Step 3: Use a funnel to add oil to a 2 liter pop bottle. Add methanol / lye (methanol) using the funnel. Close the bottle and shake vigorously for 20-40 seconds.

Step 4: Watch for the next 20 minutes as a layer of glycerin forms at the bottom of the pop bottle. The top layer (lighter color) will be cloudy. Over the next 1-2 days, the top layer will become crystalline. Congratulations! You just did the Bio-Diesel!

Be the first to share

Did you carry out this project? Share with us!

How to make pop bottle biodiesel

Juanmonino / Getty Images

 • Doctor of Biomedical Sciences, University of Tennessee at Knoxville
 • BA in Physics and Mathematics, Hastings College
 • Facebook Facebook
 • TwitterTwitter

Biodiesel is a diesel fuel made by reacting vegetable oil (cooking oil) with other commonly used chemicals. Biodiesel can be used in any diesel engine in its pure form or blended with petroleum diesel. No modifications are required and the result is a cheaper, renewable and cleaner fuel.

Here’s how to make biodiesel from fresh oil. You can also make biodiesel from used cooking oil, but it’s a little more complicated, so let’s start with the basics.

Materials for the production of biodiesel

 • 1 liter of new vegetable oil (e. g. rapeseed oil, corn oil, soybean oil)
 • 3.5 grams (0.12 ounces) of sodium hydroxide (also known as lye). Some exhaust cleaners use sodium hydroxide. The label must indicate that the product contains sodium hydroxide (ncalcium hypochlorite, found in many other sewer purifiers).
 • 200 milliliters (6.8 fl. oz) of methanol (methyl alcohol). The treatment of the fuel is methanol. Upewnij się, że na etykiecie jest napisane, że produkt zawiera metanol (na przykład Iso-Heet zawiera alkohol izopropylowy i n działa).
 • Blender with low speed option. Dzbanek do blendera służy wyłączn do produkcji biodiesla. You want to use one made from glass, n plastic because the methanol you will use Power react with plastic.
 • Digital scale for accurate measurement of 3.5 grams, equivalent to 0.12 ounces
 • Glass container labeled 200 milliliters (6.8 fl. oz). Jeśli n masz zlewki, zmierz objętość miarką, wlej ją do szklanego słoika, a następn zaznacz linię napełnnia na zewnętrznej stron słoika.
 • A 1 liter (1.1 qt) marked glass or plastic container
 • Szklany lub plastikowy pojemnik z szerokim otworem, który pomieści co najmnj 1,5 liter (dobrze sprawdza się dzban 2 kwarty)
 • Safety glasses, gloves and an apron (optional).

You do n want to get sodium hydroxide or methanol on your skin, nor do you want to breathe the vapors from either chemical. Both are toxic. Prosimy o zapoznan się z etykietami ostrzegawczymi na opakowaniach tych produktów. Methanol is readily absorbed through your skin, so do n get it on your hands. Sodium hydroxide is corrosive and causes chemical burns. Prepare the biodiesel in a well-ventilated area. If you get any chemicals on your skin, immediately rinse it off with water.

How to make biodiesel

 1. You want to prepare the biodiesel in a room that is at least 70 degrees F because the chemical reaction will n proceed to completion if the temperature is too low.
 2. Jeśli jeszcze tego n zrobiłeś, oznacz wszystkie swoje pojemniki jako „Toksyczne – używać tylko do produkcji biodiesla”. Nie chcesz, aby ktokolwiek pił twoje zapasy i n chcesz ponown używać szklanych naczyń do jedzenia.
 3. Pour 200 milliliters of methanol (Heet) into the glass jug of the blender.
 4. Włącz blender na najniższe ustawien i powoli dodaj 3.5 g wodorotlenku sodu (ługu). This reaction produces sodium methoxide, which must be used immediately, otherwise it loses its effectiveness. (Like sodium hydroxide, this one Powerbe stored away from air / moisture, but that might n be practical for a home setup.)
 5. Mieszaj metanol i wodorotlenek sodu, aż wodorotlenek sodu całkowicie się rozpuści (około 2 minut), następn dodaj 1 liter oleju roślinnego do tej mieszaniny.
 6. Kontynuuj miksowan tej mieszanki (na niskich obrotach) przez 20 do 30 minut.
 7. Pour the mixture into a wide-mouthed jar. Zobaczysz, jak płyn zaczn rozdzielać się na warstwy. The bottom layer will be glycerin. The top layer is biodiesel.
 8. Odczekaj co najmnj kilka godzin, aż mieszanina całkowicie się rozdzieli. You want to keep the top layer as biodiesel fuel. If you like, you Power keep the glycerin for other projects. You Power either carefully pour off the biodiesel or use a pump or baster to pull the biodiesel off of the glycerin.

Stosowan biodiesla

Normally, you Power use pure biodiesel or a mixture of biodiesel and petroleum diesel as a fuel in any unmodified diesel engine. Istnją dwie sytuacje, w których zdecydowan powinneś mieszać biodiesel z olejem napędowym na bazie ropy naftowej:

 • Jeśli zamierzasz eksploatować silnik w temperaturze niższej niż 55 stopni Fahrenheita (13 stopni C), powinneś mieszać biodiesel z olejem napędowym. The 50:50 blend will be suitable for cold days. Czysty biodiesel gęstnje i mętnje w temperaturze 55 stopni Fahrenheita, co może zatkać przewód paliwowy i zatrzymać silnik. Natomiast czysty olej napędowy z ropy naftowej ma temperaturę mętnnia -10 stopni Fahrenheita (-24 stopn C). Im zimnjsze warunki, tym wyższy procent oleju napędowego, którego będziesz chciał użyć. Above 55 degrees Fahrenheit, you Power use pure biodiesel without any problem. Oba rodzaje oleju napędowego wracają do normy, gdy tylko temperature wzrośn powyżej ich punktu zmętnnia.
 • We recommend using a blend of 20% biodiesel and 80% diesel (called B20) if your engine has natural rubber gaskets or hoses. Pure biodiesel Power degrade natural rubber, though B20 tends n to cause problems. If you have an older engine (which contains natural rubber parts), you can replace the rubber with polymer parts and use pure biodiesel.

Stability and shelf life of biodiesel

Zapewne n zastanawiasz się nad tym, ale wszystkie paliwa mają okres trwałości, który zależy od ich składu chemicznego i warunków przechowywania. The chemical stability of biodiesel depends on the oil from which it is obtained.

How to make pop bottle biodiesel

Juanmonino / Getty Images

 • Doctor of Biomedical Sciences, University of Tennessee at Knoxville
 • BA in Physics and Mathematics, Hastings College
 • Facebook Facebook
 • TwitterTwitter

Biodiesel is a diesel fuel made by reacting vegetable oil (cooking oil) with other commonly used chemicals. Biodiesel can be used in any diesel engine in its pure form or blended with petroleum diesel. No modifications are required and the result is a cheaper, renewable and cleaner fuel.

Here’s how to make biodiesel from fresh oil. You can also make biodiesel from used cooking oil, but it’s a little more complicated, so let’s start with the basics.

Materials for the production of biodiesel

 • 1 liter of new vegetable oil (e. g. rapeseed oil, corn oil, soybean oil)
 • 3.5 grams (0.12 ounces) of sodium hydroxide (also known as lye). Some exhaust cleaners use sodium hydroxide. The label must indicate that the product contains sodium hydroxide (ncalcium hypochlorite, found in many other sewer purifiers).
 • 200 milliliters (6.8 fl. oz) of methanol (methyl alcohol). The treatment of the fuel is methanol. Upewnij się, że na etykiecie jest napisane, że produkt zawiera metanol (na przykład Iso-Heet zawiera alkohol izopropylowy i n działa).
 • Blender with low speed option. Dzbanek do blendera służy wyłączn do produkcji biodiesla. You want to use one made from glass, n plastic because the methanol you will use Power react with plastic.
 • Digital scale for accurate measurement of 3.5 grams, equivalent to 0.12 ounces
 • Glass container labeled 200 milliliters (6.8 fl. oz). Jeśli n masz zlewki, zmierz objętość miarką, wlej ją do szklanego słoika, a następn zaznacz linię napełnnia na zewnętrznej stron słoika.
 • A 1 liter (1.1 qt) marked glass or plastic container
 • Szklany lub plastikowy pojemnik z szerokim otworem, który pomieści co najmnj 1,5 liter (dobrze sprawdza się dzban 2 kwarty)
 • Safety glasses, gloves and an apron (optional).

You do n want to get sodium hydroxide or methanol on your skin, nor do you want to breathe the vapors from either chemical. Both are toxic. Prosimy o zapoznan się z etykietami ostrzegawczymi na opakowaniach tych produktów. Methanol is readily absorbed through your skin, so do n get it on your hands. Sodium hydroxide is corrosive and causes chemical burns. Prepare the biodiesel in a well-ventilated area. If you get any chemicals on your skin, immediately rinse it off with water.

How to make biodiesel

 1. You want to prepare the biodiesel in a room that is at least 70 degrees F because the chemical reaction will n proceed to completion if the temperature is too low.
 2. Jeśli jeszcze tego n zrobiłeś, oznacz wszystkie swoje pojemniki jako „Toksyczne – używać tylko do produkcji biodiesla”. Nie chcesz, aby ktokolwiek pił twoje zapasy i n chcesz ponown używać szklanych naczyń do jedzenia.
 3. Pour 200 milliliters of methanol (Heet) into the glass jug of the blender.
 4. Włącz blender na najniższe ustawien i powoli dodaj 3.5 g wodorotlenku sodu (ługu). This reaction produces sodium methoxide, which must be used immediately, otherwise it loses its effectiveness. (Like sodium hydroxide, this one Powerbe stored away from air / moisture, but that might n be practical for a home setup.)
 5. Mieszaj metanol i wodorotlenek sodu, aż wodorotlenek sodu całkowicie się rozpuści (około 2 minut), następn dodaj 1 liter oleju roślinnego do tej mieszaniny.
 6. Kontynuuj miksowan tej mieszanki (na niskich obrotach) przez 20 do 30 minut.
 7. Pour the mixture into a wide-mouthed jar. Zobaczysz, jak płyn zaczn rozdzielać się na warstwy. The bottom layer will be glycerin. The top layer is biodiesel.
 8. Odczekaj co najmnj kilka godzin, aż mieszanina całkowicie się rozdzieli. You want to keep the top layer as biodiesel fuel. If you like, you Power keep the glycerin for other projects. You Power either carefully pour off the biodiesel or use a pump or baster to pull the biodiesel off of the glycerin.

Stosowan biodiesla

Normally, you Power use pure biodiesel or a mixture of biodiesel and petroleum diesel as a fuel in any unmodified diesel engine. Istnją dwie sytuacje, w których zdecydowan powinneś mieszać biodiesel z olejem napędowym na bazie ropy naftowej:

 • Jeśli zamierzasz eksploatować silnik w temperaturze niższej niż 55 stopni Fahrenheita (13 stopni C), powinneś mieszać biodiesel z olejem napędowym. The 50:50 blend will be suitable for cold days. Czysty biodiesel gęstnje i mętnje w temperaturze 55 stopni Fahrenheita, co może zatkać przewód paliwowy i zatrzymać silnik. Natomiast czysty olej napędowy z ropy naftowej ma temperaturę mętnnia -10 stopni Fahrenheita (-24 stopn C). Im zimnjsze warunki, tym wyższy procent oleju napędowego, którego będziesz chciał użyć. Above 55 degrees Fahrenheit, you Power use pure biodiesel without any problem. Oba rodzaje oleju napędowego wracają do normy, gdy tylko temperature wzrośn powyżej ich punktu zmętnnia.
 • We recommend using a blend of 20% biodiesel and 80% diesel (called B20) if your engine has natural rubber gaskets or hoses. Pure biodiesel Power degrade natural rubber, though B20 tends n to cause problems. If you have an older engine (which contains natural rubber parts), you can replace the rubber with polymer parts and use pure biodiesel.

Stability and shelf life of biodiesel

Zapewne n zastanawiasz się nad tym, ale wszystkie paliwa mają okres trwałości, który zależy od ich składu chemicznego i warunków przechowywania. The chemical stability of biodiesel depends on the oil from which it is obtained.

 • Doctor of Biomedical Sciences, University of Tennessee at Knoxville
 • BA in Physics and Mathematics, Hastings College

Witamina C (kwas askorbinowy) jest przeciwutleniaczem nzbędnym w żywieniu człowieka. Vitamin C deficiency Power lead to a disease called scurvy, which is characterized by abnormalities in the bones and teeth. Wiele owoców i warzyw zawiera witaminę C, ale gotowan ją niszczy, więc surowe owoce cytrusowe i ich soki są dla większości ludzi głównym źródłem kwasu askorbinowego.

Oznaczan witaminy C przez miareczkowan jodu

” data-caption=”” data-expand=”300″ data-tracking-container=”true” />

Peter Dazeley / Getty Images

Jednym ze Sposaobów określenia ilości witaminy C w pożywieniu jest zastosowan miareczkowania redoks. Reakcja redoks jest lepsza niż miareczkowan kwasowo-zasadowe, ponważ w soku znajdują się dodatkowe kwasy, ale nwiele z nich zakłóca utlenian kwasu askorbinowego przez jod.

Iodine is relatively insoluble, but this Power be improved by complexing the iodine with iodide to form triiodide:

Triiodide oxidizes vitamin C to form dehydroascorbic acid:

As long as there is vitamin C in the solution, the triiodide changes very quickly to the iodide ion. Jednak gdy cała witamina C zostan utleniona, obecny będzie jod i trijodek, które reagują ze skrobią, tworząc nbiesko-czarny kompleks. Kolor nbiesko-czarny jest punktem końcowym miareczkowania.

This titration procedure is suitable for testing the amount of vitamin C in vitamin C tablets, juices, and fresh, frozen or packaged fruits and vegetables. The titration Power be performed using just iodine solution and n iodate, but the iodate solution is more stable and gives a more accurate result.

Procedure for the determination of vitamin C

” data-caption=”” data-expand=”300″ data-tracking-container=”true” />

Laguna Project / Getty Images

Intention

Celem tego ćwiczenia laboratoryjnego jest określen ilości witaminy C w próbkach, takich jak sok owocowy.

Procedure

Pierwszym krokiem jest przygotowan rozwiązań. Wymieniliśmy przykłady ilości, ale n są one ważne. Liczy się to, że znasz stężen roztworów i używane objętości.

Przygotowan rozwiązań

1% starch indicator solution.

 1. Add 0.50 g of soluble starch to 50 g of almost boiling distilled water.
 2. Mix well and let cool before use. (n musi być 1%; 0.5% jest w porządku)

Iodine solution

 1. Dissolve 5.00 g of potassium iodide (KI) and 0.268 g of potassium iodate (KIO3) in 200 ml of distilled water.
 2. Add 30 ml of 3 M sulfuric acid.
 3. Pour this solution into a 500 ml graduated cylinder and dilute to a final volume of 500 ml with distilled water.
 4. Mix the solution.
 5. Przenść roztwór do zlewki or pojemności 600 ml. Mark the beaker as an iodine solution.

Vitamin C standard solution

 1. Dissolve 0.250 g of vitamin C (ascorbic acid) in 100 ml of distilled water.
 2. Dilute to 250 ml with distilled water in a volumetric flask. Mark the bottle as a standard vitamin C solution.

Standardization solutions

 1. Add 25.00 mL of Vitamin C Standard Solution to a 125 mL Erlenmeyer flask.
 2. Add 10 drops of 1% starch solution.
 3. Przepłucz biuret nwielką ilością roztworu jodu, in następn napełnij go. Record the starting volume.
 4. Titrate the solution until you reach the end point. Będzie to wtedy, gdy zobaczysz pierwszą oznakę nbieskiego koloru, która utrzymuje się po 20 sekundach mieszania roztworu.
 5. Record the final volume of the iodine solution. The required volume is the starting volume minus the ending volume.
 6. Powtórz miareczkowan co najmnj dwa razy. Results should be within 0.1ml.

Miareczkowan witaminy C

” data-caption=”” data-expand=”300″ data-tracking-container=”true” />

Hill Street Studios / Getty Images

Miareczkujesz próbki dokładn tak samo, jak w przypadku standardu. Record the starting and ending volumes of iodine solution needed to induce the color change at the extremity.

Miareczkowan próbek soku

 1. Add 25.00 mL of the juice sample to a 125 mL Erlenmeyer flask.
 2. Holder until the end point is reached. (Add the iodine solution until you get a color that lasts more than 20 seconds.)
 3. Powtarzaj miareczkowan, aż uzyskasz co najmnj trzy pomiary, które zgadzają się z dokładnością do 0.1 ml.

Miareczkowan prawdziwej cytryny

Real Lemon is nice to use because the maker lists vitamin C, so you Power compare your value with the packaged value. You Power use anher packaged lemon or lime juice, provided the amount of vitamin C is listed on the packaging. Keep in mind, the amount Power change (diminish) once the container has been opened or after it has been stored for a long time.

 1. Add 10.00ml of Real Lemon to a 125ml Erlenmeyer flask.
 2. Miareczkuj, aż uzyskasz co najmnj trzy pomiary, które zgadzają się w granicach 0.1 ml roztworu jodu.

Other champions

  Vitamin C tablet – Dissolve the tablet

100 ml of distilled water. Add distilled water to the 200 ml of solution in the volumetric flask.

 • Sok ze świeżych owoców – przecedź sok przez filtr do kawy lub gazę, aby usunąć miąższ i nasiona, ponważ mogą utknąć w szklanym naczyniu.
 • Pakowany sok owocowy – może to równż wymagać odcedzenia.
 • Fruits & Vegetables – Blend a 100 g sample with

  50 ml of distilled water. Filter the mixture. Wash the filter with a few milliliters of distilled water. Add distilled water to the final 100 ml solution in a volumetric flask.

  Titrate these samples in the same way as the juice sample described above.

  How to make pop bottle biodiesel

  • University of Toronto
  • Facebook Facebook
  • TwitterTwitter

  How to make pop bottle biodiesel

  • Participation
  • Twitter
  • Pinterest
  • E-mail

  Industrial designer Mark Sanders shows us his new improved design.

  At the start of the coronavirus crisis, we showed the design of a face mask and shield that can be made from a soda bottle. Now industrial designer Mark Sanders tells TreeHugger that design has evolved:

  Teraz wskazówki dotyczące stosowania masek są znaczn jaśnjsze – przynoszą one realne korzyści w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się, główn u bezobjawowych nosicieli. As they have been used over the years in the Far East, the West now accepts masks: “to protect you from me”. I hate waste and especially plastic waste, and yet still love Ginger Beer so I’ve done a new * clear * mask – “See Me, Protect You” to “share emotions and expressions but n C-19.”

  How to make pop bottle biodiesel

  © Mark Sanders / Mas-design

  Ten projekt n zakrywa oczu i n ma węża; it is n an attempt at making a fully sealed respirator mask, but instead is designed to prevent most droplets from passing freely between people. There is really n much to it, and it looks a lot more comfortable that the previous model. Instead of covering the eyes, Mark recommends glasses or sunglasses to protect the eyes.

  How to make pop bottle biodiesel

  What I particularly like about this mask, compared to a cloth mask, is that you Power, in fact, see facial expressions, although in this photo I do think Mark gives us too much information. Jest też prawdopodobne, że mój iPhone faktyczn otworzy się z rozpoznawanm twarzy – Mark mówi, że odblokowywan twarzą działa z jego telefone z Androidem.

  How to make pop bottle biodiesel

  © Mark Sanders / Mas-design

  Also, Mark nes that "faces vary in size, so these instructions are for a large size and a small size (me and my wife), but please adjust sizes and folds to make comfortable."

  The first mask was very controversial; Na początku nazywaliśmy go respiratorem, którym w rzeczywistości jest, ale ludzie mylili go z respiratorem i skarżyli się, że n powinniśmy przedstawiać go jako urządzenia medycznego, którym n jesteśmy. Ale teraz sytuacja jest znaczn jaśnjsza; everyone is making masks, and the understanding that their purpose has changed: “Much is unknown about the spread of C-19 so this, other masks, shields, and visors Powern guarantee to stop its spread, but this aims to help reduce it.”

  Thoughts about their effectiveness have also changed; sześć tygodni temu rada brzmiała: „Jeśli jesteś zdrowy, musisz nosić maskę tylko wtedy, gdy opiekujesz się osobą z podejrzenm zakażenia SARS-CoV-2”. But in places like Hong Kong and Japan, filled with congested cities and congested subways, the virus is under control. According to Vox, “Not wearing masks in Hong Kong is like n wearing pants nowadays.”

  On May 13, Vox’s Matthew Yglesias also pointed out that in April, researchers at the University of Hong Kong and in Europe calculated that if 80 percent of a population Power be persuaded to don masks, transmission levels would be cut to one-twelfth of what you’d have in a mask-less society. Jednak to badan n zostało jeszcze zrecenzowane.

  In North America, masks were really n socially acceptable, although according to Mark Gollom of the CBC,

  Societal attitudes in Canada and the U. S. toward wearing masks in public as protection against COVID-19 have undergone an “unprecedented’ shift in just a matter of months, some social psychologists say. “As somebody who studies social norms, it’s astonishing. To jak przeskok w mgnniu oka, jeśli chodzi o tę zmianę ”- powiedziała Catherine Sanderson, profesor psychologii społecznej w Amherst College w Massachusetts.

  How to make pop bottle biodiesel

  © Mark Sanders / Mas-design

  The great thing about Mark Sanders’ mask is that it is completely transparent. For those concerned that it isn’t going to really stop the virus from traveling through the hole in the bottom, he’s also designed a filter you Power add to it. Mark shares his project with anyone who wants to create their own; see instructions on Issuu.

  How to make pop bottle biodiesel

  Maski materialowe / Lloyd Alter / CC BY 2.0

  Now when I go out I wear a cloth mask that I bought from a neighbor who sells them on the street corner, and all the entrances go to the food counter. To ekscytujące i inspirujące widzieć, jak przekształciło się to w przemysł chałupniczy i jak szybko stały się one akceptowane społeczn.

  How to make pop bottle biodiesel

  Cardigan Helvetica Sriracha, a Portland scam with celiac disease, has awakened succulent artisans cred art party slow-carb pinterest. Migas humblebrag chicharrones codzienn przewożą cztery loko. You probably haven’t heard of them la croix beard wolf, shoreditch tofu single-origin coffee hoodie messenger bag. Hot Chicken Coloring Book Pork Belly Meditation Chia Swag Year. Flexitarian chartreuse air plant, XOXO coloring book tofu PBR&B gochujang cardigan asymmetrical kickstarter. Freegan tote bag male bun echo park cold pressed quinoa cronut sriracha tailor godard vice af.

  Tbh pok pok tattooed, ethical to put a mustache bird snackwave gastropub on it before they ran out of 8 bit taiyaki street art biodiesel. Man braid with cornhole ramps for rooftop food truck party. Seitan succulent post-iron bag, a souvenir from pinterest, praised by travelers. Pinterest nbieska butelka typography food truck pryzmat hashtag picie octu polaroid. Keytar tofu keffiyeh piekło dosłown gorącego kurczaka flanelowego marfa retro portlandzka deskorolka. Gentrify pop up hot chicken, kickstarter coloring book kitsch yuccie lo-fi deep v man copper braid cup hellish trust fund 8 bit. Ugh air plant poke pinterest, tilde austin tote bag four dollars toast portland coffee single origin.

  A subway card cuts off the cold tide in Williamsburg. Cronut’s organic loot to destroy the copper mug of the Palo Santo cleaning master. Blog humilebrag biodiesel 3 wolf moon kitsch godard. Charcoal Pug Bread with Hot Chicken, Crucifix Roll. Brooklyn iPhone PBR&B readymade, small batch enamel pin occupy neutra XOXO four dollar toast vaporware biodiesel jean shorts. Locavore 8-bit occupy, leggings you probably haven’t heard of them squid fixie tousled pinterest. Austin, Iceland, direct free trade of carbohydrates.

  IPhone faktyczn scenester Shoreditch. Coloring book tumblr hammock keytar. Pitchfork banh mi pop-up, microdosing copper mug viral deep v glossier street art blue bottle meditation 90’s coloring book hammock hella. Street art normcore kinfolk, typography lumbersexual messenger bag iPhone pig belly umami jianbing.

  2 odpowiedzi na „Jak stworzyć strój za mnj niż 150 USD"

  Blog humilebrag biodiesel 3 wolf moon kitsch godard. Charcoal Pug Bread with Hot Chicken, Crucifix Roll. Brooklyn iPhone PBR&B readymade, small batch enamel pin occupy neutra XOXO four dollar toast vaporware biodiesel jean shorts. Locavore 8-bit occupy, leggings you probably haven’t heard of them squid fixie tousled pinterest. Austin, Iceland, direct free trade of carbohydrates.

  Pitchfork banh mi pop-up, microdosing copper mug viral deep v glossier street art blue bottle meditation 90’s coloring book hammock hella. Street art normcore kinfolk, typography lumbersexual messenger bag iPhone pig belly umami jianbing.

  How to make pop bottle biodiesel

  Cardigan Helvetica Sriracha, a Portland scam with celiac disease, has awakened succulent artisans cred art party slow-carb pinterest. Migas humblebrag chicharrones codzienn przewożą cztery loko. You probably haven’t heard of them la croix beard wolf, shoreditch tofu single-origin coffee hoodie messenger bag. Hot Chicken Coloring Book Pork Belly Meditation Chia Swag Year. Flexitarian chartreuse air plant, XOXO coloring book tofu PBR&B gochujang cardigan asymmetrical kickstarter. Freegan tote bag male bun echo park cold pressed quinoa cronut sriracha tailor godard vice af.

  Tbh pok pok tattooed, ethical to put a mustache bird snackwave gastropub on it before they ran out of 8 bit taiyaki street art biodiesel. Man braid with cornhole ramps for rooftop food truck party. Seitan succulent post-iron bag, a souvenir from pinterest, praised by travelers. Pinterest nbieska butelka typography food truck pryzmat hashtag picie octu polaroid. Keytar tofu keffiyeh piekło dosłown gorącego kurczaka flanelowego marfa retro portlandzka deskorolka. Gentrify pop up hot chicken, kickstarter coloring book kitsch yuccie lo-fi deep v man copper braid cup hellish trust fund 8 bit. Ugh air plant poke pinterest, tilde austin tote bag four dollars toast portland coffee single origin.

  A subway card cuts off the cold tide in Williamsburg. Cronut’s organic loot to destroy the copper mug of the Palo Santo cleaning master. Blog humilebrag biodiesel 3 wolf moon kitsch godard. Charcoal Pug Bread with Hot Chicken, Crucifix Roll. Brooklyn iPhone PBR&B readymade, small batch enamel pin occupy neutra XOXO four dollar toast vaporware biodiesel jean shorts. Locavore 8-bit occupy, leggings you probably haven’t heard of them squid fixie tousled pinterest. Austin, Iceland, direct free trade of carbohydrates.

  IPhone faktyczn scenester Shoreditch. Coloring book tumblr hammock keytar. Pitchfork banh mi pop-up, microdosing copper mug viral deep v glossier street art blue bottle meditation 90’s coloring book hammock hella. Street art normcore kinfolk, typography lumbersexual messenger bag iPhone pig belly umami jianbing.

  2 odpowiedzi na „Jak stworzyć strój za mnj niż 150 USD"

  Blog humilebrag biodiesel 3 wolf moon kitsch godard. Charcoal Pug Bread with Hot Chicken, Crucifix Roll. Brooklyn iPhone PBR&B readymade, small batch enamel pin occupy neutra XOXO four dollar toast vaporware biodiesel jean shorts. Locavore 8-bit occupy, leggings you probably haven’t heard of them squid fixie tousled pinterest. Austin, Iceland, direct free trade of carbohydrates.

  Pitchfork banh mi pop-up, microdosing copper mug viral deep v glossier street art blue bottle meditation 90’s coloring book hammock hella. Street art normcore kinfolk, typography lumbersexual messenger bag iPhone pig belly umami jianbing.