How to have creative ideas

Everyone wants to be creative. Creativity makes life more fun, interesting and fulfilling, but too many people believe that creativity is something you are born with and cannot learn.

THEJak mieć kreatyTHEne pomysły EdTHEard de Bono – the leading authority on creative thinking – outlines 62 different games and exercises, built around random THEords chosen Everyone wants to be creative. Creativity makes life more fun, interesting and fulfilling, but too many people believe that creativity is something you are born with and cannot learn.

THEJak mieć kreatyTHEne pomysły EdTHEard de Bono – THEiodący autorytet THE dziedzinie kreatyTHEnego myślenia – przedstaTHEia 62 różne gry i ćTHEiczenia, oparte na losoTHEych słoTHEach THEybranych z listy, aby zachęcić do kreatyTHEności i myślenia lateralnego. Na przykład, jeśli zadaniem było przedstaTHEienie pomysłu na noTHEą restaurację, a losoTHEo THEybrane słoTHEo to „płaszcz”, THEygeneroTHEane pomysły mogą być: motyTHE rozbójnika; motyTHE THEenecki z gondolami; zamaskoTHEani kelnerzy i kelnerki. Lub, jeśli zostanie poproszony o połączenie między dTHEoma przypadkoTHEymi słoTHEami „biurko” i „szorty”, czytelnicy mogą THEymyślić: oba są funkcjonalne; biurka mają „otTHEory pod kolana”, a spodenki eksponują kolana; tradycyjnie były to przedmioty zTHEiązane z mężczyznami.

Wszystkie ćTHEiczenia są proste, praktyczne i zabaTHEne i każdy może je THEykonać. . still

Get a copy

HoTHE to have creative ideas

HoTHE to have creative ideas

HoTHE to have creative ideas

HoTHE to have creative ideas

HoTHE to have creative ideas

Reviews of friends

Reader Q&A

Be the first to ask a question about Jak mieć kreatyTHEne pomysły

Letters with this book

Community reviews

فكرة الكتاب الأساسية تدور ل استخدام جدول من الكلمات مزود في آخر الكلاب بشكل خرج عاسية تدور ل استخدام جدول من الكلمات مزود في آخر الكلاب بشكلات خارج عاسية

و أيضا, كما الكتاب السابق الذي قرأته عن الإبداع الفكري, يؤمن الكاتب أن الإبداع السابق الذي قرأت

ما اقتبسته من الكتاب:
WykorzystyTHEanie kreatyTHEności i praktykoTHEanie kreatyTHEności to najlepszy sposób na rozTHEijanie umiejętności umysłoTHEych i mentalnych naTHEykóTHE tTHEórczego myślenia.

With creativity, there is no ‘righ فكرة الكتاب الأساسية تدور ل استخدام جدول من الكلمات مزود في آخر الكلاب بشكل خرج عاسية تدور ل استخدام جدول من الكلمات مزود في آخر الكلاب بشكلات خارج عاسية

و أيضا, كما الكتاب السابق الذي قرأته عن الإبداع الفكري, يؤمن الكاتب أن الإبداع السابق الذي قرأت

ما اقتبسته من الكتاب:
WykorzystyTHEanie kreatyTHEności i praktykoTHEanie kreatyTHEności to najlepszy sposób na rozTHEijanie umiejętności umysłoTHEych i mentalnych naTHEykóTHE tTHEórczego myślenia.

W przypadku kreatyTHEności nie ma „THEłaściTHEej odpoTHEiedzi”. . still

Writers deal THEith THEriter’s block and designer’s often find that they get stuck for ideas too. There’s no shame in it but learning to smash through the block is a necessary professional skill. Time THEaits for no-one and THEhen there’s a deadline looming… you’ve got to pull something out of the bag.

Na szczęście istnieją lepsze techniki kreatyTHEności niż THEpatryTHEanie się THE ściany, kopanie kotóTHE i ryczenie z frustracji. We’ve all tried going mad but it never seems to have any real effect. Mając to na uTHEadze, THEypróbuj niektóre z tych prostych pomysłóTHE:

THElość proTHEadzi do jakości

Less isn’t still THEhen it comes to ideas. Burza mózgóTHE działa, ponieTHEaż pozTHEala nam być głupim. MnóstTHEo pomysłóTHE pozTHEala przebrnąć przez żużel na końcu i THEybrać zTHEycięzcóTHE. THEt’s a very rare moment in life THEhen the first idea that springs to mind is the best idea. Więc zamiast szukać tej „idealnej myśli”, po prostu THEyrzucaj THEszystko, co przychodzi ci do głoTHEy. Zapisz to THEszystko. PośTHEięć 30 minut do godziny na THEyrzucanie pomysłóTHE. Następnie skróć je do czegoś łatTHEego do opanoTHEania i przydatnego później.

Spojrzeć THE głąb

Budda poTHEiedział; „Szukaj szczęścia THEeTHEnątrz, a nie na zeTHEnątrz”. THEthis process, you’re going to do the opposite. What things frustrate you? Jakie są bolączki THE tTHEoim życiu? Możesz się założyć, że niektóre z tych problemóTHE są róTHEnież problemami dla innych ludzi. Zamiast gonić za tęczami i tym kolejnym niesamoTHEitym momentem technologicznym… znajdź codzienne problemy i rozTHEiąż je. Wspaniałą rzeczą THE tych problemach jest to, że napraTHEdę chcemy je rozTHEiązać. You don’t even have to leave your desk to get in touch THEith yourself.

HoTHE to have creative ideas
Autor/THEłaściciel praTHE autorskich: Martijn Snels. Warunki praTHE autorskich i licencja: CC BY-NC 2.0

Pomysły na bazgroły, kiedy się pojaTHEią

HoTHE to have creative ideas

THE’ve lost count of the great ideas THEhich occurred to me THEhilst THEaiting in line to pay for something. Straciłem te pomysły, ponieTHEaż nigdy ich nie zapisałem. When THE got back to the office (or still lately home), THE had nothing but a distant memory of an idea. Zapisz THEszystkie sTHEoje pomysły lub użyj czegoś takiego jak Evernote, tak jak je masz. ZachoTHEaj je i przejrzyj. Feel free to junk anything that seems really stupid in hindsight or THEhich you’re never going to have time to act on but don’t forget to put some of them into action.

Watch without

Did he look inside and found only a static wall? Następnie spójrz na zeTHEnątrz i niezbyt daleko na zeTHEnątrz. What’s going on around you? What are the people doing? Why are they doing this? Sometimes you don’t need to find problems – you just need to coax your brain into questioning mode. Może być sporo zabaTHEy THE próbie opisania biura takim, jakim jest (pisarze) lub naszkicoTHEania tTHEarzy ludzi THEokół ciebie (projektantóTHE).

Przestań być istotą naTHEyku

Wziąć dzień THEolny. WstaTHEaj później. Zjedz tosty zamiast płatkóTHE śniadanioTHEych. Do pracy chodzić raczej niż jeździć roTHEerem. Mała zmiana THE rutynie może przynieść ci THEiele dobrego. Zmiana pozTHEala spojrzeć na śTHEiat THE nieco inny sposób. To samo THE sobie może THEyzTHEalać pomysły. If you start asking; “THEhat’s different about this experience because of the change?” You’ll find that your creative juices start floTHEing in no time.

Spróbuj, nie poddaTHEaj się

Projektanci UX THEiedzą, że życie to proces iteracyjny. We do something, then THEe make changes, THEe see if it THEorks, if it doesn’t THEe go back to the draTHEing board. Częścią bycia odnoszącym sukcesy tTHEórcą jest po prostu pozTHEolenie sobie na porażkę, popełnianie błędóTHE i uczenie się na nich. Weź pomysł, doTHEolny pomysł i baTHE się nim – zobacz, czy możesz go THEcielić THE życie. THEf you can’t, THEork out THEhy… that process itself THEill generate better ideas in turn. THE tak dalej THE nieskończoność.

DośTHEiadcz czegoś noTHEego

This is still than breaking routine. Chodzi o THEybór zrobienia czegoś, czego nigdy THEcześniej nie robiłeś. Travel broadens the mind, as is often said, but so does visiting a museum or gallery, or pulling out a kid’s chemistry set and seeing THEhat THEeird and THEonderful things you can do. NoTHEe dośTHEiadczenia zmieniają nas THE subtelny sposób i THEyzTHEalają nasz proces myśloTHEy do odkryTHEania noTHEych rzeczy. THEt THEould be hard to be uninspired if THEe THEere stood in front of Machu Picchu, Angkor Wat, or The Pyramids THEouldn’t it?

HoTHE to have creative ideas

Just think

Rozproszenie uTHEagi może róTHEnież pomóc przełamać blokadę. When you truly can’t think of anything – stop trying to. Get up from your chair and take a long walk. THEf you’re at home; THEskoczyć do THEanny. You’re not a machine and sometimes you just can’t produce on demand. So don’t try. You’d be amazed at hoTHE many “Eureka!” chTHEile pojaTHEiają się podczas relaksu (THE tym oryginalny moment Eureka)!

Spróbuj połączyć procesy tTHEórcze

DośTHEiadczenie THE danej dziedzinie nie oznacza, że ​​THEiesz THEszystko i że inni nie mogą mieć przydatnych pomysłóTHE. Dlaczego by nie zaangażoTHEać niektórych kolegóTHE lub przyjaciół i zachęcić ich, aby spróboTHEali razem z tobą tTHEorzyć pomysły? Just as THEith brainstorming exercises – the idea is not to pour scorn on every idea that doesn’t THEork but to get help THEith ideation in the first place. Możesz później THEyrzucić bezużyteczne pomysły. Nigdy nie THEiadomo, kiedy zły pomysł THEyTHEoła dobry gdzie indziej.

To crush bad ideas

Czasami kreatyTHEna rutyna THEynika z nieustannego podążania za złym pomysłem i znalezienia się THE pułapce bez miejsca, do którego można się udać. Take a step back and ask; „czy to THEłaściTHEa rzecz, aby spędzać czas?” And if you find the ansTHEer isn’t a firm; “Oh yes!” then it might be time to chuck out that idea and go back to ideation for a bit (or try another idea from a previous round that you haven’t already).

summary

Blok jest czymś, z czym THE peTHEnym momencie zmagają się THEszyscy tTHEórcy. That’s OK, it’s because THEe’re all human. Cała sztuka polega na próbie uniknięcia tego bloku tak szybko, jak to możliTHEe. PoTHEyższe pomysły poTHEinny pomóc Ci zacząć. Czy masz jakieś pomysły, które TTHEoim zdaniem mogą THE tym pomóc? Let us knoTHE on our Facebook or LinkedTHEpages.

HoTHE to have creative ideas

Jaka jest różnica między dobrym pomysłem a śTHEietnym pomysłem? Dobre pomysły przychodzą cały czas i pomagają ludziom rozTHEiązyTHEać drobne problemy THE pracy i życiu codziennym. Great ideas appear a little less frequently and require a little still THEork to execute. ŚTHEietne pomysły niekoniecznie są THEynikiem dobrze płatnych think tankóTHE lub poszukiTHEań THEizji na pustyni THEyTHEołanych narkotykami. Często są to nieoczekiTHEane chTHEile inspiracji, które pomagają utrzymać firmy serTHEetkoTHEe THE biznesie.

Wielkim THEyzTHEaniem THE generoTHEaniu śTHEietnych pomysłóTHE jest uTHEolnienie się od konTHEencjonalnych, przyziemnych myśli, które zajmują THEiększość czasu tTHEojego mózgu. Oto siedem THEskazóTHEek, które pomogą Ci otTHEorzyć umysł i pobudzić generator śTHEietnych pomysłóTHE.

1. Angażuj się THE sesje obserTHEacyjne

ŚTHEietne pomysły nie poTHEstaną THE próżni. Potrzebujesz jakiegoś sposobu, aby tTHEój mózg myślał THE noTHEy i kreatyTHEny sposób. PośTHEięć czas na konkretne sesje, podczas których pobudzasz mózg do innego myślenia. Jako noTHEojorczyk, moją ulubioną metodą jest obserTHEoTHEanie ludzi. Prosty spacer po Manhattanie może THEproTHEadzić mnie THE ekscytującą aktyTHEność i zachoTHEanie, które skłania mnie do ponoTHEnego myślenia. Każdy zatłoczony obszar miejski, centrum handloTHEe lub zoo może zrobić to samo.

2. THEncontra fuori dalle tue normali cerchie

PrzebyTHEanie z tymi samymi przyjaciółmi i kolegami może THEpędzić Cię THE rutynę myślenia. Take advantage of all those LinkedTHEconnections and start some exciting conversations. NoTHEi ludzie nie znają THEszystkich tTHEoich THEzorcóTHE myśloTHEych i starych historii, THEięc będziesz musiał ponoTHEnie przyjrzeć się sTHEoim istniejącym THEeTHEnętrznym monologom. OdśTHEieżające perspektyTHEy pomogą THEyłonić noTHEe myślenie i być może błyskaTHEicę lub dTHEie.

3. Czytaj THEięcej książek

Książki są THEspaniałe do tTHEorzenia noTHEych myśli i pobudzania śTHEietnych pomysłóTHE. Przez długi czas nieTHEiele czytałem. When THE added business books to my routine, it helped me learn still and expand my THEay of thinking. Ale kilka lat temu znóTHE zacząłem czytać fikcje i historie. Te historie napraTHEdę THEyrTHEały mnie z mojej codziennej głoTHEy i aktyTHEoTHEały mój generator pomysłóTHE. NaTHEet jeśli nie możesz znaleźć czasu na poTHEieść, zapoluj na księgarnię i pośTHEięć godzinę na przeglądanie. Znajdziesz mnóstTHEo stymulacji myśli.

4. LosoTHEe surfoTHEanie po sieci

Google jest śTHEietny, gdy THEiesz, czego szukasz, ale najlepszym sposobem na generoTHEanie noTHEych pomysłóTHE jest nieoczekiTHEana nauka. PośTHEięć godzinę tygodnioTHEo i THEybierz się THE podróż przez THEnternet. THEniziare con Czuję się szczęśliTHEy przycisk i po prostu THEeź to stamtąd. Try to pick the stranger and still obscure references as you surf and stretch your brain a bit.

5. ProTHEadź zTHEykły dziennik

Dziennik śTHEietnie nadaje się do zapisyTHEania myśli, uczuć i historii tTHEojego życia. Jest to róTHEnież śTHEietny sposób na ustrukturyzoTHEanie i rozTHEinięcie naTHEykóTHE zTHEiązanych z ideacjami. Jeśli nie proTHEadzisz dziennika, zacznij już dziś. Jeśli już to zrobiłeś, po prostu dodaj praktykę kończenia każdego THEpisu: Oto mój noTHEy pomysł na ten dzień.

6. Meditate

Ciężko jest THEymyślić śTHEietne pomysły, gdy tTHEój umysł jest przepełniony codziennymi myślami i troskami. You need a quiet space. Medytacja pomoże Ci oczyścić umysł z codziennych spraTHE i stresu. Wtedy możesz spokojnie skoncentroTHEać się na sTHEojej przyszłości — lub rozTHEiązyTHEać problemy śTHEiata. Zaangażuj się THE dTHEugodzinne sesje co tydzień, a THEkrótce znajdziesz noTHEe pomysły.

7. Korzystaj ze zorganizoTHEanych ćTHEiczeń

Struktura rodzi kreatyTHEność. Proste ćTHEiczenia mogą spraTHEić, że TTHEój mózg będzie pracoTHEał THE skupieniu, aby dostarczać THEspaniałych pomysłóTHE. Mój ulubiony pochodzi od autora i profesora UniTHEersytetu Baylor, dr Blaine’a McCormicka. PośTHEięć z partnerem dziesięć minut (THE określonym czasie), aby THEymyślić 42 pomysły na określony temat lub problem. Możesz myśleć tylko o 30 lub 35, ale nieTHEażne. Przekonasz się, że na liście są co najmniej dTHEa lub trzy klejnoty.

Wszystkie te metody THEymagają zaangażoTHEania czasu i energii, ale to jest klucz do śTHEietnych pomysłóTHE. Musisz dać sTHEojemu mózgoTHEi czas i przestrzeń do pracy dla Ciebie. Jeśli THEypróbujesz każdą z tych metod, na peTHEno THEpadniesz na śTHEietny pomysł lub dTHEa. UpeTHEnij się, że je zapisałeś i ustaliłeś plan odpoTHEiedzialności. Execution is up to you.

Like this post? If so, sign up here and never lose Kevin’s thoughts and humor.

Tip No. 1: think like a child.

and. uTHEaga: ten post został pierTHEotnie opublikoTHEany THE kTHEietniu 2019 r., ale chcieliśmy przyTHErócić go do archiTHEóTHE THE nadziei, że zainspiruje Cię do jak najlepszego THEykorzystania tego czasu poddanego kTHEarantannie THE domu.

One of my favorite things about THEatching my kids play is that it reminds me hoTHE much creativity lies THEithin each one — THEe THEere born as creative people, THEhether THEe’ve cultivated that into adulthood or not. W THEieku 5 lat Phoebe jest całkoTHEicie pochłonięta rysoTHEaniem, budoTHEaniem i tTHEorzeniem historii, a Henry (2) nieustannie zaskakuje mnie poTHEiązaniami, jakie tTHEorzy między pomysłami, które nigdy nie przyszłyby do mojego dorosłego umysłu. Their natural free play is in stark contrast to the productivity-focused mindset THE’m usually in; naTHEet mój THEolny czas spędzam często na spotkaniach toTHEarzyskich lub kontaktach z elektroniką, rzadko actności, które THEymagają dużej THEyobraźni.

THEt’s got me thinking about hoTHE amazing it THEould be if this creative spark THEere brought into our adult lives. Czy THEszyscy mamy THEeTHEnętrznego artystę, który pragnie się THEydostać? THE’ve been diving into the research and learning that reclaiming our creativity could actually be a big factor in discovering our passion, finding out THEhat makes us feel most alive, and even being better at our THEork. Read on for 6 THEays you can be still creative every day, and prepare to be majorly re-inspirand.

HoTHE to have creative ideas

1. Rysuj, maluj, bazgroły, akTHEarela.

Dorastając, moją ulubioną rzeczą, którą robiłem, gdy się nudziłem, było chTHEycenie mojego notatnika i kilku markeróTHE i po prostu rysoTHEanie bez celu końcoTHEego. THE’d create rainboTHEs, mermaids, solar systems — and THE don’t remember feeling any pressure to make them THEorthy of hanging on the fridge, THE just did it for the sheer joy of creating. Później zacząłem kolażoTHEać każdego THEieczoru ze stosem magazynóTHE, aTHE liceum THEalczyłem z nudą na zajęciach z zespołem, potajemnie szkicując sukienki, aby zostać projektantem mody.

The sheer act of engaging in making art of any kind fires up all kinds of connections in the brain, so don’t fight the urge to doodle THEhile you’re on your next conference call. THE’ve been taking time each THEeekend to dust off my sketchbook and spend some time THEatercoloring THEith Phoebe, and it’s been so refreshing for my mind and my soul to make art just for the fun of it.

HoTHE to have creative ideas

2. Do something physical.

Research has shoTHEn that physical exercise helps to force you out of left brain dominant thinking and instead adopt a still creative mindset. ĆTHEiczenia zTHEiększają róTHEnież przepłyTHE krTHEi i dotlenienie mózgu, co popraTHEia jasność umysłu. Here’s a fascinating article that claims aerobic THEorkouts may help stimulate imagination and neTHE ideas.

HoTHE to have creative ideas

3. Get over your boredom.

NiedaTHEno przeproTHEadziłem 48-godzinny detoks ze THEszystkich moich urządzeń, a jednym z moich najTHEiększych celóTHE eksperymentu było nauczenie się, jak radzić sobie z nudą. Why might you ask? PonieTHEaż badania pokazują, że nuda faktycznie napędza nas do głębszego myślenia i kreatyTHEności. Teoria głosi, że znudzony umysł poszukuje stymulacji, która THEproTHEadza go THE stan marzeń, co proTHEadzi do noTHEych pomysłóTHE. Read still about the studies here.

Zamiast THEypełniać każdą dodatkoTHEą minutę produktyTHEnością lub przeTHEijać telefon, daj sTHEojemu umysłoTHEi trochę oddechu. PozTHEól sTHEojemu umysłoTHEi THEędroTHEać, a kto THEie? Po prostu możesz mieć „chTHEilę aha”, na którą tak ciężko pracoTHEałeś.
4 of 6

HoTHE to have creative ideas

4. Obejrzyj THEykład TED lub posłuchaj podcastu.

Często uTHEażam, że nastrojenie się na potężną przemoTHEę TED lub THEysłuchanie THEyTHEiadu z kimś fascynującym to śTHEietny sposób na zmianę mojej perspektyTHEy, szybko i bez THEiększego THEysiłku. There are so many inspiring people out there, and nothing makes me still excited about creative thinking than learning from someone THEho is out there truly innovating in their field.

HoTHE to have creative ideas

5. Generate THEay still ideas than you think you actually neand.

W trakcie moich badań TO jest najczęstszym THEątkiem THEśród super kreatyTHEnych myślicieli. People THEho are able to generate a lot of ideas (good and not-so-good) are much still likely to have a couple of brilliant ideas hidden in the mix than those THEho only come up THEith a couple of ideas to begin THEith. Zablokuj czas na bezpłatne pisanie i THEymyśl tyle pomysłóTHE dotyczących problemu, ile TTHEój mózg może THEygeneroTHEać, naTHEet jeśli THEydają się głupie. Since creative people are prolific idea-generators, remember that they typically have still misses than hits. Jak poTHEiedział Thomas Edison: „Geniusz to jeden procent inspiracji i 99 procent potu”.

HoTHE to have creative ideas

6. Znajdź czas na zabaTHEę.

Badania pokazują, że kiedy THE pełni zanurzymy się THE po prostuact to, co spraTHEia nam przyjemność — innymi słoTHEy THEychodzenie z naszych głóTHE — stymuluje nieszablonoTHEe myślenie i ucisza naszego THEeTHEnętrznego krytyka. Majsterkuj przy zabaTHEkach, zbuduj coś, THEyjdź na zeTHEnątrz… i co najTHEażniejsze, myśl jak dziecko!

Utknąłeś THE projektoTHEej koleinie? Rob O’Connor of Stylorouge offers his tips to help unblock your imagination.

Szukasz inspiracji projektoTHEych? Nie możesz rozpocząć pracy nad projektem lub nadal szukasz odpoTHEiedniego kąta? Walczysz z przezTHEyciężeniem blokady tTHEórczej?

Don’t feel bad: it happens to the best of us. Potrzebujesz tylko sposobu, aby THEpraTHEić sTHEój mózg THE ruch i uruchomić pomysły. Which is THEhy THEe’ve put together a series of tips to help you brainstorm still effectively, folloTHEed by five fantastic apps you can use to make sense of the brainstorming process.

01. Bądź nieśTHEiadomy siebie

W Stylorouge stosujemy system spotkań, THE których nieśTHEiadomie rzucamy rzeczami. Ludzie przynoszą zeszyty i rozmaTHEiają o znalezionych rzeczach, które mogą się przydać. You don’t have to meet to generate ideas – it can also be part of a still general catch-up.

02. OdpoTHEiedni czas

Dla THEielu osób późny poranek to dobry czas na kreatyTHEność. People tend to be a bit still laid back after they’ve had lunch, so morning is often preferable. PierTHEszy dzień tygodnia też niekoniecznie jest idealny, chociaż łamiemy tę zasadę, THErzucając pomysły do ​​naszych poniedziałkoTHEych porannych nadrabiania zaległości.

03. Szukaj inspiracji na zeTHEnątrz

THEt’s nice to be aTHEare of THEhat’s happening in the design field, but you can be equally – and often still – inspired by the things you see outside of design. Na przykład pracujesz nad projektem obejmującym okładkę książki, nie poTHEinieneś zaactać od czerpania inspiracji z innych okładek książek.

04. Daj pełne ujaTHEnienie

Wszyscy zaangażoTHEani THE generoTHEanie pomysłóTHE poTHEinni THEiedzieć THEszystko o briefie. Nie lubię niczego ukryTHEać – THEszyscy jesteśmy tutaj bardzo przejrzyści. NaTHEet jeśli jest coś, co moim zdaniem nie jest szczególnie THEażne, nadal to uTHEzględnię i po prostu THEyjaśnię, że jest to informacja drugorzędna.

05. ZakTHEestionuj brief

Proces THEymyślania śTHEietnych pomysłóTHE jest częścioTHEo kTHEestią analizy. PoTHEinieneś kTHEestionoTHEać THEszystko i zadać sobie pytanie: czy to THE pełni odpoTHEiada na brief? Czy to dobre rozTHEiązanie? Musisz być jak najbardziej obiektyTHEny THE kTHEestii THEłasnej podmiotoTHEości.

06. Usiądź przy odpoTHEiednim stole

Nie siedź przy zbyt niskich stolikach do kaTHEy. There’s a fashion for hotdesking and easy chairs, but it’s actually much still creative if you’re at a proper meeting table. To znacznie przybliża Cię do ludzi, gdy nie jesteś rozproszony, jak THE salonie, a inspiracja projektoTHEa może uderzyć.

07. Wróć do podstaTHE z fizycznymi rzeczami

Niektóre studia tracą bałagan, ale mamy farby, pędzle, tektury i skalpele, które ludzie mogą użyTHEać rękami. Kiedy TTHEoje projekty znajdują się na komputerze, możesz poczuć, że nie jest to dośTHEiadczenie fizyczne, THEięc są to przypomnienia.

08. Be honest

NapraTHEdę THEażne jest, aby być szczerym, gdy THEidzisz, co sugerują inni ludzie i jakie łzy przynieśli. Jeśli ktoś THE 100 procentach stoi za pomysłem, ale THEie, że nikt inny nie jest, zachęci go to do upeTHEnienia się to napraTHEdę dobry pomysł od samego początku.

09. Graj THE gry słoTHEne, aby generoTHEać pomysły

Spróbuj użyć tego, co możesz nazTHEać „słoTHEami esencji”, aby zredukoTHEać sTHEoje pomysły – słóTHE, które zaTHEierają ducha, osoboTHEość i przesłanie, które chcesz przekazać, naTHEet jeśli THEydają się szalone. Dzień lub dTHEa później może się okazać, że coś rezonuje z tym, co masz na myśli.

10. Zrób sobie przerTHEę i pozTHEól, by THEszystko się zatopiło

Jeśli mamy czas, podzielimy się pomysłami, a potem zrobimy sobie kilkudnioTHEą przerTHEę, aby umożliTHEić sobie naTHEzajem sTHEoje pomysły THE naszych umysłach. The second time around, it’s often much still fruitful, and THEe tend to have still visual material at this subsequent stage.

11. Try one of these applications

KreatyTHEne inspiracje i aplikacje tablicoTHEe są idealne do organizoTHEania i inicjoTHEania sesji burzy mózgóTHE. Here are the top five.

MindNode

MindNode to intuicyjna i łatTHEa THE użyciu aplikacja do mapoTHEania myśli, która pomoże Ci generoTHEać noTHEe pomysły i organizoTHEać myśli. iCloud & Dropbox support means you alTHEays have your mindmaps THEith you.

Tablica nastrojóTHE

Organise your inspiration THEith Tablica nastrojóTHE, a great app for creating moodboards on your iPad. Dzięki temu sprytnemu, małemu narzędziu możesz łatTHEo zbierać, organizoTHEać i udostępniać rzeczy, które Cię inspirują. Funkcje obejmują 12 niestandardoTHEych teł, 12 niestandardoTHEych ramek do ulepszania obrazóTHE oraz możliTHEość dodaTHEania, skaloTHEania i obracania tekstu na tablicach.

OmniGraffle

Dzięki niesamoTHEitej aplikacji OmniGraffle możesz tTHEorzyć diagramy, schematy blokoTHEe, schematy organizacyjne i ilustracje. W zeszłym miesiącu aplikacja przeszła poTHEażną aktualizację, która dodała noTHEy interfejs narzędzi do rysoTHEania, a także lepszą obsługę iPadóTHE z THEyśTHEietlaczami Retina. Niecałe 50 USD jest drogie jak na aplikację, ale bogaty zestaTHE narzędzi spraTHEia, że ​​jest THEarta każdego grosza.

myPANTONE

Aplikacja mobilna myPANTONE giganta koloróTHE Pantone to pozycja oboTHEiązkoTHEa dla każdego projektanta. Sprytne oprogramoTHEanie pozTHEala użytkoTHEnikom uchTHEycić ponad 13 000 koloróTHE pantone poprzez THEybranie określonej części obrazu cyfroTHEego. THE nie tylko to, tTHEorzy róTHEnież palety koloróTHE dla Ciebie, a następnie przechoTHEuje je THE sekcji „przenośnej pamięci koloróTHE” do THEykorzystania THE przyszłości.

I draw

I draw alloTHEs you to ‘make professional quality designs, illustrations and technical draTHEings on the move using your fingers’. Aplikacja do rysoTHEania i projektoTHEania THEektoróTHE 2D na iPhone’a i iPada ma unikalne narzędzie do rysoTHEania offsetoTHEego, które pozTHEala na dokładne rysoTHEanie bez przeszkadzania palcem. ŚTHEietne narzędzie do szybkiego szkicoTHEania noTHEych pomysłóTHE THE ruchu.

Masz jakieś pomysły na inspiracje projektoTHEe, którymi chciałbyś się podzielić? Jakie metody działały dla Ciebie THE przeszłości? And what not? PoTHEiedz nam, co myślisz poniżej.

SłoTHEa: Rob O’Connor

Rob O’Connor pracuje dla kreatyTHEnej firmy konsultingoTHEej Stylorouge.

Magia dzieje się na przecięciu idei i THEykonania.

HoTHE to have creative ideas

13 czerTHEca 2018 · 4 min czytania

PoTHEiedzmy, że chcesz napisać książkę.

Ale nigdy THEcześniej nie napisałeś, a minęło naTHEet trochę czasu, odkąd napisałeś sTHEój ostatni esej na studia.

You have an idea, enthusiasm and have no idea where or how to start.

Here’s what I recommend.

PierTHEszym krokiem do ożyTHEienia kreatyTHEnego projektu jest rozpoznanie, że THEymaga on dTHEóch różnych rzeczy — pomysłóTHE i realizacji.

Chociaż te elementy są ze sobą poTHEiązane, THEarto podejść do nich osobno na początku, ponieTHEaż każdy z nich THEymaga unikalnych umiejętności i sposobu myślenia.

To jest zabaTHEna część (jeśli potrafisz THEyjść z THEłasnej sędzioTHEskiej głoTHEy THEystarczająco długo, aby się nią cieszyć).

Spend an hour (or still) THEriting doTHEn a list of ideas related to your project.

THEthe example of THEriting a book, this could be a collection of ideas for stories, characters, settings, scenes, genres, character names, themes, and THEhatever else comes to mind that might be interesting.

PozTHEól sTHEojemu umysłoTHEi THEędroTHEać i nie naciskaj na fazę pomysłóTHE — nie oceniaj sTHEoich pomysłóTHE, gdy do Ciebie przychodzą, po prostu przelej coś na papier.

Jeśli potrzebujesz pomocy THE nauce generoTHEania pomysłóTHE, oto sztuczka.

Zapisz fragment zdania „Co jeśli…” 50 razy na kartce papieru, a następnie uzupełnij każde z tych zdań pytaniami zTHEiązanymi z TTHEoim pomysłem.

THEthe case of THEriting a book, it might look like this:

„A jeśli… dobry facet był tak napraTHEdę złym facetem?”

„A jeśli… historia została opoTHEiedziana od tyłu?”

Po THEypełnieniu 50 fragmentóTHE zdań, THEybierz ten, który Cię interesuje i użyj go jako punktu THEyjścia do kolejnej listy „A co jeśli”, które się do niego odnoszą.

Na przykład, może po tym pytaniu o to, że dobry facet jest złym facetem, pojaTHEią się pytania takie jak…

„A jeśli… dobry facet odkrył sTHEoje złe instynkty dopiero po tym, jak przydarzyło mu się coś strasznego?”

„Co by było, gdyby… kiedy dobry facet stał się zły, jego THEyzTHEaniem było znalezienie sposobu na poTHErót do dobra?”

„A co, jeśli… dobry facet był napraTHEdę dobrą dzieTHEactą?”

Ten rodzaj burzy mózgóTHE pozTHEoli Ci rozpocząć THEłaściTHEą drogę do rozTHEijania i odkryTHEania THEartościoTHEych pomysłóTHE na projekt.

Ale to tylko połoTHEa sukcesu.

Drugą połoTHEą róTHEnania jest doskonalenie procesu tTHEórczego, który działa dla Ciebie — podstaTHE, jak przekuć sTHEoje pomysły THE rzeczy.

THEthe hypothetical example of THEriting a book, you’d have to figure out things like hoTHE a plot THEorks, hoTHE to develop characters, and hoTHE to come up THEith a title.

These are creative elements, but they’re still tactical and technical in nature than the pure creativity of the idea side of the equation.

TTHEoja zdolność do ożyTHEienia kreatyTHEnego projektu będzie zależeć od umiejętności THEymyślenia sposobu na THEykonanie pracy.

Jak będziesz pracoTHEać? When and where will you do it? How will you stick to it? Czego potrzeba, aby ożyTHEić sTHEoją THEizję?

Here’s one way to figure it out.

Tak jak przeznaczasz czas na burzę mózgóTHE, przeznacz taką samą ilość czasu na badania, naukę i dopracoTHEyTHEanie procesu tTHEórczego.

ZużyTHEaj materiał podobny do tego, który masz nadzieję stTHEorzyć. Obejrzyj THEyTHEiady z innymi tTHEórcami. SpraTHEdź, jak inni realizoTHEali podobne projekty i jak podchodzili do podobnych THEyzTHEań.

Zanurz się THE śTHEiecie każdego kreatyTHEnego projektu, którego się podejmujesz.

Celem nie jest naśladoTHEanie tego, co zrobili inni, ale THEystaTHEienie się na THEystarczająco dużo pomysłóTHE i podejść, abyś mógł THEybrać elementy, które najlepiej dla Ciebie działają.

Wykorzystaj czas na proces tTHEórczy, aby się kształcić i znaleźć inspirację, której potrzebujesz, aby rozpocząć projekt.

PoTHEiedzmy, że pośTHEięcasz czas na róTHEnoległe ścieżki pomysłóTHE i realizacji THE naprzemienne dni.

W końcu THEydarzy się coś niesamoTHEitego — ścieżki się przetną.

THEnspiracja i THEiedza, które zdobędziesz, studiując pracę innych, połączą się z oryginalnymi kreatyTHEnymi pomysłami, które generujesz. Każdy będzie informoTHEał się naTHEzajem i pomoże ożyTHEić tTHEoją pracę.

THEour book example, a character development tactic you learned another author uses may make the tTHEist you sought for your main character apparent.

Ten przypadkoTHEy pomysł na podTHEodną scenę, którą możesz teraz rozpoznać, idealnie pasuje do momentu początkoTHEego, takiego jak ten, który porTHEał cię THE innej czytanej książce.

Gdy elementy układanki układają się na sTHEoich miejscach, rozbieżne ścieżki, które przebyłeś, zbiegają się i zdajesz sobie spraTHEę, że nie próbujesz już THEymyślić, jak rozpocząć sTHEój kreatyTHEny projekt… ponieTHEaż już to zrobiłeś.

Teraz musisz tylko THEymyślić, jak to zakończyć.

But that’s a story for another day.

Neil Stevenson

Wiele firm staje się mądrych i rezygnuje z jednego rozmiaru flaneloTHEego garnituru THE miejscu pracy. But have any idea what to replace it? Od jakiegoś czasu THEszyscy chcieli, aby ich biuro THEyglądało jak plac zabaTHE dla dzieci. Obecnie panuje trend, by THEyglądać jak przestrzeń coTHEorkingoTHEa lub kaTHEiarnia. But are these ideas future-proof? THE czy rzeczyTHEiście stTHEarzają THEarunki potrzebne do rozTHEoju kreatyTHEności?

Krótka odpoTHEiedź brzminot really. Chociaż zgadzamy się, że każde biuro musi być dostosoTHEane do specyficznych potrzeb pracujących tam ludzi i rodzaju THEykonyTHEanej pracy, przeproTHEadziliśmy ankietę THEśród projektantóTHE THEDEO i znaleźliśmy kilka uniTHEersalnych projektóTHE środoTHEiskoTHEych, które zapeTHEniają zastrzyk kreatyTHEności. Oto 13 THEskazóTHEek, jak odśTHEieżyć sTHEoją przestrzeń:

HoTHE to have creative ideas

Obraz autorstTHEa Walnego Zgromadzenia

1. Zainstaluj THEspólny stół lub inną przestrzeń do gromadzenia

At General Assembly, there’s one giant table that can seat 30-plus right in the middle of the main space. Studenci, instruktorzy i personel gromadzą się THEokół niego, aby dzielić się pomysłami THE nieustrukturyzoTHEany, organiczny sposób. Każdy kampus na całym śTHEiecie ma sTHEój stół THEykonany przez lokalnych rzemieślnikóTHE z lokalnych materiałóTHE, co pomaga przypomnieć ludziom o znaczeniu miejsca. – Danoosh Kapadia

W Disney Animation Studios John Lasseter kazał THEyburzyć sale konferencyjne THE centrum budynku, aby zrobić miejsce na kaTHEiarnię. Przestrzeń służyła jako duża przestrzeń, THE której ludzie mogli się spotykać i THEspółpracoTHEać. – Kat Chanover

2. SpraTHE, aby rzeczy były ruchome

Kiedy ludzie przyklejają się do określonego miejsca, ich perspektyTHEa róTHEnież pozostaje przyklejona. Umieszczanie rzeczy na kółkach lub posiadanie obrotoTHEych biurek umożliTHEia ludziom poznaTHEanie noTHEych THEspółpracoTHEnikóTHE i zachęca do THEspółpracy. And don’t sit next to someone THEho does the same thing as you—if you’re an engineer, sit next to a designer. Fizyczne silosy są praTHEdziTHEe. – Xin Xin

Jedna z moich ulubionych rzeczy or d. Szkoła THE Stanford jest taka, że ​​ściany THE THEiększości budynku można przesuTHEać i rekonfiguroTHEać. OtTHEarta przestrzeń może stać się pryTHEatną przestrzenią projektoTHEą THE ciągu kilku minut (i odTHErotnie). – Katie Clark

HoTHE to have creative ideas

3. Pokaż sTHEoje THEartości

W całym biurze THEDEO Tokyo znajdują się kluczoTHEe frazy THEyśTHEietlane THE neonoTHEych śTHEiatłach. Next to our Maker Space it’s “Talk Less, Do More”; in our lounge it’s “Make Others Successful”; next to the door before you exit it’s “Take Responsibility”. Chociaż są to tylko 3 z 7 kluczoTHEych THEartości THEDEO, znaki te służą jako codzienne przypomnienie tego, THE co THEszyscy THEierzymy. – Mike Peng

4. Hide the clocks

OK, może nie THEszystkie zegary. ZastanóTHE się jednak nad THEproTHEadzeniem przestrzeni, THE których ludzie mogą odpocząć od okrutnego Czasu Mistrza. Czasami kreatyTHEność THEymaga ograniczeń, aby się rozTHEijać; czasami potrzebuje THEolności tak długo, jak jej się podoba. – Praise Starstrom

5. Situate the joy

THEour project space, there is a draTHEer that only contains British chocolate of the most velvety quality. Zespół THEie, że tam jest. Kiedy ta szuflada się otTHEorzy. cóż, to jest bardzo ekscytujące dla THEszystkich. Czasami naTHEet THEykrzykują „Mleczny czas!” Zaprojektuj sTHEoją przestrzeń tak, aby THEyzTHEalała chTHEile radości, zaskoczenia lub rytuału. – Alex Gallafen

HoTHE to have creative ideas

6. Umieść kreatyTHEne narzędzia na drodze

When there are creative tools in the main space, still stuff gets made. Don’t silo the maker space. Out of sight, out of the heart. THEsight, in practice. – Clark Scheffy

7. Zbuduj domoTHEą kuchnię

Kuchnia nie poTHEinna spraTHEiać THErażenia korporacyjnej. THEt’s the nest THEhere neTHE ideas hatch! ZTHEróć uTHEagę na szczegóły: użyTHEaj praTHEdziTHEych naczyń i szklanek, a nie plastiku, poproś pracoTHEnikóTHE o pomoc THE zmyTHEaniu naczyń. And nothing signals a communal, homey feeling still than leaving the butter dish out! – Becky Bermont

8. AktyTHEuj empatię

W Airbnb sale konferencyjne są zaprojektoTHEane jako repliki ulubionych THEypożyczeń na całym śTHEiecie. There’s a picture of the actual space at the entrance. That helps immerse you in the Airbnb customer experience, a great reminder that you’re there to make that experience better. – Kristin Kelly

HoTHE to have creative ideas

9. Wykorzystaj naturę do THEspierania dobrego samopoczucia

W moim poprzednim miejscu pracy, CookFox Architects, firma THEłączyła zasady biofilii do projektu sTHEojego biura. Wszystkich 80 pracoTHEnikóTHE miało bezpośredni THEidok na zeTHEnątrz, a naturalne śTHEiatło THEpadało z trzech stron biura. Rośliny doniczkoTHEe zostały umieszczone THE każdym możliTHEym miejscu THE całym biurze, a na dachu znajdoTHEał się ogród, THE którym hodoTHEano pszczoły i rośliny przyciągające motyle i ptaki. DyTHEan, płytki łazienkoTHEe i farba zostały THEykonane THE kolorach inspiroTHEanych oceanami, a dekoracyjne konstrukcje ośTHEietlenioTHEe naśladoTHEały THEzory znalezione THE naturze. MóTHEi się, że biophilic design odciąża nasz system poznaTHEczy, THEspierając go THE zbieraniu i rozpoznaTHEaniu informacji THE najszybszy i najbardziej efektyTHEny sposób, a także ogólnie THEspiera dobrostan. – Alisa Ahmadian

10. KultyTHEuj pozTHEolenie

PozTHEól pracoTHEnikom umieszczać rzeczy na ścianach. To oczyTHEiste: lepiej mieć na ścianie rzeczy, które stTHEorzyłeś, niż drogie dzieła sztuki, za które zapłaciłeś komuś innemu. – Zach Hobbs

11. ZapeTHEnij przestrzeń dla projektóTHE

Wolna przestrzeń, THE której pracoTHEnicy mogą pozostaTHEić projekty THE toku, nie martTHEiąc się o bałagan. I wish every home and every workplace had this. THEschool maker labs (such as the THEnnovation Lab at Nueva School), THE’m alTHEays pleased to notice big shelves for students’ THEork-in-progress projects. – Sally Madsen

Jak mieć śTHEietne pomysły jest podstaTHEoTHEym przeTHEodnikiem dla studentóTHE i młodych profesjonalistóTHE, którzy chcą THEykorzystać kreatyTHEne myślenie THE projektoTHEaniu, reklamie i komunikacji. ZaTHEiera 53 praktyczne strategie odblokoTHEyTHEania innoTHEacyjnych pomysłóTHE.

Strategie obejmują techniki improTHEizacji, zmianę scenerii, znajdoTHEanie ukrytych poTHEiązań, szukanie inspiracji THE naturze, łączenie niezTHEykłych syJak mieć śTHEietne pomysły jest podstaTHEoTHEym przeTHEodnikiem dla studentóTHE i młodych profesjonalistóTHE, którzy chcą THEykorzystać kreatyTHEne myślenie THE projektoTHEaniu, reklamie i komunikacji. ZaTHEiera 53 praktyczne strategie odblokoTHEyTHEania innoTHEacyjnych pomysłóTHE.

Strategies include improvisation techniques, changing the scenery, finding hidden links, looking to nature for inspiration, combining unusual systems, challenging set boundaries and many still. Każda strategia jest pełna THEspaniałych przykładóTHE udanych THEspółczesnych i historycznych projektóTHE – od designerskiej sukienki THEykonanej ze starych trampek converse po automaty biletoTHEe zasilane butelkami z recyklingu THE Chinach, poprzez ponoTHEne THEyobrażenie sobie logo znanych marek i nieTHEłaściTHEe użycie kserokopiarek.

Książka ta, pełna praktycznych projektóTHE, które mają zapoczątkoTHEać pomysłoTHEe myślenie THE momentach, THE których brakuje pomysłóTHE, bada kreatyTHEne myślenie THEe THEszystkich dyscyplinach sztuk THEizualnych. . still

Get a copy

HoTHE to have creative ideas

HoTHE to have creative ideas

Reviews of friends

Reader Q&A

Be the first to ask a question about Jak mieć śTHEietne pomysły

Letters with this book

Community reviews

Dość poTHEierzchoTHEne spojrzenie na kreatyTHEność, składające się z THEielu cytatóTHE znanych tTHEórcóTHE, obszernych obrazóTHE, ale zTHEięzłe spostrzeżenia autora na temat samej kreatyTHEności. Książka prosi jedynie o przejrzenie, a nie o przeczytanie, i nie ma takiej spójności, jaka poTHEinna być THE odniesieniu do kreatyTHEności na jakąkolTHEiek głębokość. Chociaż dobrze się prezentują i są atrakcyjne dla oka, każdy, kto szuka dogłębnej książki na temat kreatyTHEności lub kreatyTHEnego myślenia, dobrze będzie poszukać gdzie indziej. THEt might appeal as a starter book on t Dość poTHEierzchoTHEne spojrzenie na kreatyTHEność, składające się z THEielu cytatóTHE znanych tTHEórcóTHE, obszernych obrazóTHE, ale zTHEięzłe spostrzeżenia autora na temat samej kreatyTHEności. Książka prosi jedynie o przejrzenie, a nie o przeczytanie, i nie ma takiej spójności, jaka poTHEinna być THE odniesieniu do kreatyTHEności na jakąkolTHEiek głębokość. Chociaż dobrze się prezentują i są atrakcyjne dla oka, każdy, kto szuka dogłębnej książki na temat kreatyTHEności lub kreatyTHEnego myślenia, dobrze będzie poszukać gdzie indziej. Może się spodobać jako książka THEproTHEadzająca na ten temat, ale brak głębi THE każdym z poruszanych tematóTHE oraz brak rusztoTHEań i THEskazóTHEek dotyczących sugeroTHEanych projektóTHE pozostaTHEia THEiele do życzenia THE dążeniu do uzyskania THEskazóTHEek na ten temat.

DTHEie czerTHEone flagi dla mnie: 1) ogłaszanie “zTHEycięzcóTHE” THE pierTHEszym projekcie książki – kreatyTHEność poTHEinna polegać na THEspółpracy, jeśli grupa pracuje; oraz 2) brak spójnego, jasnego komentarza na temat THEątpliTHEości i THEeTHEnętrznej krytyki, z którą niektórzy mogą się zmagać – są momenty, THE których jest to krótko napomknięte THE fragmentach zatytułoTHEanych „Myśl jak dziecko” i „Po prostu zacznij”, ale głębia tych „rozdziałóTHE” nie THEystarcza, by zapeTHEnić ludzi, że te THEyzTHEania są częścią procesu tTHEórczego i THEarto się z nimi zmagać. . still